To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
עשרה בטבת - ה'תשנ''ח
ברכת יעקב הנצחית לבני יוסף • שמירה על גחלת היהדות גם בין הגויים • צום עשרה בטבת - על מה תיקנוהו - האיסורים בצום • עד מתי יכו לאכול ולשתות? • קריאת התורה וההפטרה בצום • ברכת כוהנים בצומות
ה' טבת התשע''ד

•    צום עשרה בטבת ניתקן על הצרות של החורבן, וישנה מחלוקת איזו צרה התחילה באותו היום. צום זה הוא חובה מדרבנן ולכן צריך להיזהר בו. אמנם זקן חולה וכדו' ישאלו חכם כיצד לנהוג בו. איסור האכילה והשתיה ביום זה מתחיל מעלות השחר ואם רוצה לקום משנתו ואכול קודם זמן זה- צריך להתנות לפני שהולך לישון. אמנם עפ"י הסוד התנאי מועיל רק לשתיה אך לא לאכילה.

 

•    בתענית עצמה קוראים בתורה הן בתפילת שחרית והן בתפילת המנחה, ומנהג בני אשכנז להפטיר במנחה. אמנם רק מי שמתענה בפועל יכול לעלות לתורה.  הכהנים נושאים את כפיהם בתפילת המנחה. 

 

עשרה בטבת - ה'תשנ''ט
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 25 לפרשת ויחי - ז' טבת תשנ''ח - 05.01.98
ימי התשובה והלכות עירוב תבשילין
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
עשרה בטבת - חיוב הצום ובעבור מה תיקנו אותו
  
רעיון לפרשת ראה - ההבדל הדק בין ברכה לקללה
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ח - תקיעות שופר
  
קול צופייך - פרשת ויצא - תשנ''ט - דיני נולד וממרח ..
  
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ט - עשרה בטבת
  
ביכורים והאדם - פרשת כי תבוא | פרשת כי תבוא
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ח - תשעה באב שחל ..
  
קול צופייך - פרשת עקב תשנ''ח - ברכות וברכת המזון ..
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך