To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת בא - תשס''א - הלכות ט''ו בשבט
האמת על מנהיגי אומות העולם • ניהול משא ומתן מול שונאי ישראל • ט"ו בשבט – ראש השנה לאילנות • התפילה על האתרוג • הפרשת תרומות ומעשרות • פירות בשביעית • אוצר בית דין • מעלת פירות ארץ ישראל

 

•    דרכם של מנהיגי אומות העולם הוא לעשות מה שהם רוצים וחושבים לנכון גם אם הדבר גורם לסבל של בני עמם. כך נהג פרעה במצרים שאעפ"י שקיבלו עשר מכות הוא לא שילח את עם ישראל, וכך גם בימינו ישנם מנהיגים של אומות העולם שמוכנים לשלם בסבל של עמם על עקרונותיהם.

 

•    ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילן ונוהגים בו קצת מנהגי יום טוב ושמחה. ישנה תפילה מיוחדת על האתרוג בט"ו בשבט לקראת סוכות של השנה שלאחר מכן. ראש השנה לאילן הוא הזמן הקובע לעניין תרומות ומעשרות מהפירות.

 

•    בשנת השמיטה ישנו עניין נוסף בט"ו בשבט והוא הזמן בו ישנם פירת שמתחילים לנהוג בהם קדושת שביעית (לעניין החנטה). ובשנה זו צריך להיזהר במיוחד בקדושת הפירות שלא ינהג בהם זילזול כיוון שיש בהם קדושה יתירה.

 

•    המנהג הוא לערוך כעין ליל סדר על פירות בליל ט"ו בשבט. ואמנם צריך להדר ולקחת מפירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל ומפירות שגדלים בארץ ישראל כי מעלתם וקדושתם גדולה יותר.

 

 

קול צופייך - פרשת בא - תשנ''ח - הלכות ציצית ..
  
קול צופייך - פרשת בא - תשנ''ט - הלכות ברכות - א'
  
קול צופייך - פרשת בא - תש''ס - דיני ברכות
  
קול צופייך - פרשת בא - תשס''ב - ט''ו בשבט – ..
  
קול צופייך - פרשת בא - תשס''ג - הלכות דיני ברכות
  
קול צופייך - פרשת בא - תשס''ד - דיני ריבית
  
קול צופייך - פרשת בא - תשס''ה - הלכות שבת
  
קול צופייך - פרשת בא - תשס''ו - הכנות לשבת
  
קול צופייך - פרשת - תשס''ז – הכנות לשבת
  
קול צופייך - פרשת בא - תשס''ח - יעלה ויבוא ..
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 181 לפרשת בא - ה' שבט התשס''א - 29.01.01
מאמר מרדכי - הלכות שמיטה
  
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
ברכות וברכת המזון
  
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
לא לפחד לירש את הארץ
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
דרשה לשנת החמישים למדינת ישראל
  
דרשה לשנת הארבעים ותשע למדינת ישראל
  
מדוע מביאים גם פירות האדמה בט''ו בשבט ?
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
הברכה על לחמניות מתוקות
  
קול צופייך - פרשת לך לך - תשנ''ט - ותן טל ומטר ..
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך