To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת בשלח - תשס''א - ברכות על מאכלים שונים - וברכת שהחיינו
ההבדל והלקח שלמדו עם ישראל ופרעה מעשרת המכות • חובת ידיעת הברכה על כל מאכל ומאכל • ברכה על מוצרי חיטה לסוגיהם • ברכת שהחיינו על - בוסר, אתרוג • ידיעת ה` במכות מצרים • הכבדת לב פרעה

 


•    לפני שאדם מכניס לפיו מאכל צריך לברך עליו, וצריך לדעת מה מברך עליו. לדוגמא ישנם מאכלים שונים שעשויים מחיטה ומוצריה שהברכה עליהם היא שונה (המוציא, מזונות, האדמה, שהכל ) - וצריך לברר לפני האכילה מה מברכים על המאכל ברכה על פיצה היא מזונות אבל אם אדם אוכל פיצה שעשויה מבצק רגיל או אוכל שתי מנות ומעלה שיש בהם שיעור של ברכת המזון - צריך ליטול ידיים ולברך המוציא.

 

•    פרי שמתחדש רק פעם בשנה - יברך עליו שהחיינו. אמנם אם זה פרי שמצויי כל השנה אך הוא לא אכל אותו במשך השנה- אינו מברך שהחיינו. וצריך לברך על פרי בשל ולא על בוסר כיוון שטעמו חמוץ ואינו שמח בו ולכן לא יברך עליו שהחיינו.

 

•    בברכת שהחיינו על אתרוג ישנה מחלוקת כיוון שאתרוג שברכו עליו למצווה בסוכות כבר אמרו עליו את ברכת שהחיינו ולכן באכילתו לא יברך שהחיינו פעם נוספת. אמנם אם אוכל אתרוג אחר – יכול לברך עליו שהחיינו.

 

•    פרעה מסרב לשלוח את בני ישראל ממצרים והקב"ה על ידי המכות שנתן לו גורם לו להגיע לידיעתו. גם העקשנות של פרעה היא על טבעית - בהכבדת ליבו - וגם דבר זה נעשה כדי לפרסם את שליטתו של הקב"ה על הטבע האנושי והנהגתו.

 

 

קול צופייך - פרשת בשלח - תשנ''ח - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תשנ''ט - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תש''ס - הלכות ט''ו בשבט
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תשס''ב - ט''ו בשבט, ..
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תשס''ג - הלכות ט''ו בשבט ..
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תשס''ד - ט''ו בשבט, ..
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תשס''ה - ברכות השחר ..
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תשס''ו - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תשס''ז - הכנות ברכות
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תשס''ח – הלכות תלמוד תורה
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 178 לפרשת בשלח - י''ב שבט תשס''א - 05.02.01
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
ביטחון באחדות ובשמחה - וגאולה רק מה' | פרשת ויחי
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
גאולת עם ישראל | פרשת משפטים
  
כוחו של כל יהודי - לצאת מהעבדות - פרשת יתרו
  
הארבה שלימד את כולם על שמירת שבת ותחיית המתים | ..
  
מכת ברד - פרעה מכביד את ליבו - פרשת וארא
  
משה רבינו וגאולת ישראל | פרשת שמות
  
רעיון לפרשת ראה - ההבדל הדק בין ברכה לקללה
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ח - תקיעות שופר
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך