To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת יתרו תשס''א - ברכות הודאה על ניסים
מעלת יתרו על שאר הגויים מאומות העולם • חובת ההודאה על נס של יחיד ושל רבים • ברכת ההודאה במקום שהתרחש הנס • תפילות שבאות לאחר שלושים יום • ברכה על בית צדיקים • ברכה על חורבן ערי ישראל
  • השמועה ששמע יתרו ובא לעם ישראל הייתה קריעת ים סוף, ואף על פי שכל הגויים שמעו על קריעת ים סוף- יתרו למד ממנה לעצמו ובא להידבק בעם ישראל. יתרו ברך את הקב"ה עם הנס וממנו למדנו על חובת ההודאה.

 

 

  • ההודאה שצריך אדם להודות להקב"ה היא אפילו אם נעשה לרבים- כל אחד ואחד צריך להודות. וההודאה צריכה להיות גם לאחר הנס וגם במקום שבו היה הנס כשעובר בו פעם בחודש. וטוב שאדם יקבל על עצמו משהו בתוספת קדושה לאחר שנעשה לו נס.

 

 

  • ישנם תפילות שבאות לאדם פעם בשלושים יום כגון יעלה ויבוא- וצריך להתפלל מתוך סידור גם כדי שיזכור את נוסח הברכה וגם שלא ישכח לאומרה.

 

 

  • כשאדם רואה בית של צדיקים צריך לברך את הקב"ה, ולכן כשאדם עובר ליד בתי ישראל ביישובם הוא צריך לברך ולהודות להקב"ה עליהם. דין נוסף הוא שאם עובר ורואה בתי ישראל בחורבנם צריך לברך דיין האמת.

 

קול צופייך - פרשת יתרו - תשנ''ח - ט''ו בשבט ..
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תשנ''ט - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תש''ס - עשרת הדברות
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ב - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ג - הלכות שבת א'
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ד - לא תשא לא תחמוד
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ה - הלכות תרומות ..
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ו - עשרת הדברות
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ז - ברכת הגומל ..
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ח - ט''ו בשבט ..
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 183 לפרשת יתרו - י''ט שבט תשס''א - 12.02.01
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
לא לפחד לירש את הארץ
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
דרשה לשנת החמישים למדינת ישראל
  
דרשה לשנת הארבעים ותשע למדינת ישראל
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
מדוע שמחים וחוגגים בט''ו בשבט ?
  
כוחו של כל יהודי - לצאת מהעבדות - פרשת יתרו
  
משה רבינו וגאולת ישראל | פרשת שמות
  
קול צופייך - פרשת לך לך - תשנ''ט - ותן טל ומטר ..
  
קול צופייך - פרשת ויצא - תשנ''ט - דיני נולד וממרח ..
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך