To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת משפטים תשס''א - זכר למחצית השקל
שבת פרשת שקלים שחל גם בראש חודש - מהם המנהגים המיוחדים בענייני ספר תורה בשבת זו • כיצד אדם יכול לקיים בהידור מצוות זכר למחצית השקל • מה עושים עם דבר שאדם הקדיש אותו לבית המקדש בזמן הזה

 

• בתחילת השיעור מרן הרב פותח בדין ברכת הגומל למי שהשתחרר מבית האסורים בהקשר לכך שיורם שקולניק הי"ו שישב בכלא השתחרר ובא לשיעור.


•    ישנם כמה דינים בפרשת שקלים שצריך לדעת. ובפרט כשחל גם ראש חודש באותה השבת צריך לדעת את סדר הקריאה, העולים והקדישים. בשיעעור יש הסבר מפורט בעניין זה כך שיוכלו הציבור לנהוג כדין וכדת.  


•    ישנם שאומרים שהם נותנים מטבע למחצית השקל בלי להזכיר את המילה "זכר"- ולכאורה הם מקדישים את זה לבית המקדש ? ואכן, קרו מקרים שאנשים הקדישו דברים לבית המקדש בזמן הזה והיה צורך למצוא דרך להתיר את אותם דברים או שהיה צורך לגנוז אותם.


•    כל נדר או שבועה שאדם מוציא מפיו צריך לקייימו, ולכן אדם שנודר או נדבר צדקה וכדו' לבית הכנסת או לצדקה צריך לקיים את נידרו שלא יהיה לו דין של "בל תאחר" כיוון שהדבר חמור.

 

 

 

קול צופייך - פרשת משפטים תשנ''ח - דיני וענייני ..
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשנ''ט - זכר למחצית ..
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תש''ס - נטילת ידיים
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ב - שבת שקלים, ..
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ג - הלכות שבת ב'
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ד - דיני תשלומים ..
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ה - הכנות לשבת
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ו - דיני עבד ..
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ז - הלכות תלמוד ..
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ח - הלכות תפילה
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 183 לפרשת משפטים - י''ט שבט תשס''א - 12.02.01
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
לעת צרה
  
גאולת עם ישראל | פרשת משפטים
  
עשרה בטבת - חיוב הצום ובעבור מה תיקנו אותו
  
הלכות ומנהגים להתרת נדרים בימים נוראים
  
שבויית מלחמה וחודש אלול | פרשת כי תצא
  
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ט - עשרה בטבת
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ..
  
קול צופייך - פרשת ואתחנן תשנ''ז - מדרש איכה – ..
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשנ''ט - זכר למחצית ..
  
קול צופייך - פרשת ויקרא תשנ''ט - ראש חודש ניסן - ..
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך