To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשס''א - רחיצת כלים ואמירה לגוי
מהו העניין בלימוד הלכות שבת דווקא בצוותא ברבים • מהו האופן שיהיה מותר להדיח כלים בשבת • כל ההנהגות לערב פסח שחל בשבת
ז' שבט תשע''ד

 

• חז"ל למדו מפרשת השבוע את המלאכות שהיו במשכן ואסור לעשותם בשבת. 


• המדרש לומד מהפסוק הראשון בפרשה על חיוב להקהיל קהילות בכל ישראל ללמדם את הלכות שבת.


• גם לפני כל חג יש עניין להקהיל קהילות ולדרוש ברבים את הלכות החג כדי שהציבור יגיע לחג בצורה הראויה מוכן ככל האפשר , וכדי שיוכלו להתכונן לחג עפ"י ההלכה.


• לגבי הדחת כלים בשבת ישנם כמה פרטי דינים כיוון שלכאורה אם אדם מדיח כלים בשבת ואינו רוצה להשתמש בו עוד- נמצא שמכין את הכלי משבת לשימוש ביום חול. בשיעור ישנו פירוט של דינים אלה הלכה למעשה.


• בשנה זו חל ערב פסח בשבת. ישנם הרבה פרטי דינים בשנה זו שראוי לאדם ללמוד אותם. אדם צריך להתפלל בשבת זו תפילת שחרית בשעה מוקדמת כדי שיספיק לגמור את סעודת השבת לפני סוף זמן אכילת חמץ. צריך גם לנקות את הבית מחמץ לפני סוף זן הביעור ובמיוחד צריך להיזהר בזה עם ילדים קטנים

 

קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשנ''ח - הכנות ..
  
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשנ''ט - הלכות חג ..
  
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשס''ב - זמן ..
  
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשס''ד - חודש ..
  
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשס''ו - הלכות ..
  
קול צופייך - פרשת ויקהל-פקודי - תשס''ז – הלכות פסח
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 188 - לפרשת ויקהל-פקודי - כ''ד אדר תשס''א - 19.03.01
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
הברכה שטמונה בשמירת השבת
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
דיני בדיקת חמץ וערב פסח
  
הארבה שלימד את כולם על שמירת שבת ותחיית המתים | ..
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
יום חמישה עשר באב - מה מעלתו וחשיבותו?
  
להינצל מפורענות - מלח על השולחן
  
קול צופייך - פרשת ניצבים וילך - שבת שובה - תשנ''ט ..
  
קול צופייך - פרשת תולדות - תשנ''ט - דיני מלאכת ..
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך