To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
שבועות | קול צופייך - במדבר | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - במדבר
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת צו - תשס''א - דיני ליל הסדר והכנות לחג
מהם הדינים המיוחדים כשערב פסח חל בשבת • מה מותר לאכול בשבת זו, וממה יש להימנע • כיצד אדם יקיים מצוות ארבע כוסות בהידור • איך מקיימים הבדלה בשבת זו

 

• בשנה זו חל ערב פסח בשבת. תענית בכורות מוקדמת ליום מחמישי, ולא ליום שישי כיוון שלא צמים בו. בליל שישי עורכים בדיקת חמץ וביום שישי בבוקר שורפים אותו אעפ"י שזה עוד לא י"ד בניסן.


• ביום שישי צריך להכין את כל הדברים כבר לליל הסדר, כיוון שאינו יכול להכין משבת עצמה ליום טוב. וצריך להיזהר להכין במיוחד את הדברים שיש איסור מלאכה בעשייתם שאינו יוכל להכינם גם ביום טוב עצמו.


• בשבת בבוקר צריך להתפלל מוקדם כדי שיספיק לסיים את סעודתו לפני סוף זמן אכילת החמץ. לאחר הסעודה צריך לנקות טוב את המקום בו אכל כדי שלא יישארו לו שאריות של חמץ ובפרט במקום שיש ילדים קטנים. לסעודה שלישית יאכלו בשבת זו קניידלך וכדו' כדי שיהיה לו מאכל שברכתו מזונות.


• בליל החג האישה תדליק נרות רק לאחר צאת השבת ויבדילו על היין ב"קדש". וייזהר להכין את שולחנו ערוך בכלים נאים לכבוד ליל הסדר.


• את היין ששותה לארבע כוסות יכול לשתות ממיץ ענבים ויזהר לשתות כשיעור. אם אינו יכול לשתות יין- יסחט ענבים וישתה את המיץ היוצא מהם. וכשמבדיל במוצאי שבת זו יברך "בורא מאורי האש" על הנרות שהדליקו לכבוד החג.

 

קול צופייך - פרשת צו - תשנ''ח - הכשרת כלים, ..
  
קול צופייך - פרשת צו - תשנ''ט - הלכות ערב פסח
  
קול צופייך - פרשת צו - תש''ס - תענית אסתר ופורים
  
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ב - בדיקת חמץ וכלי חמץ
  
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ד - הלכות פסח
  
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ה - מענייני המגילה, ..
  
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ו - הלכות פסח
  
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ז - בדיקת חמץ,ערב פסח ..
  
קול צופייך - פרשת צו - תשס''ח - דיני פורים המשולש
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 190 - פרשת צו - ט' ניסן תשס''א - 02.04.01
הלכות ליל הסדר
  
דיני בדיקת חמץ וערב פסח
  
הלכות חודש ניסן - חמץ ומצה
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ..
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ח - תשעה באב שחל ..
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ז - מראש חודש אב ..
  
קול צופייך - פרשת נשא תשנ''ח - הלכות הבדלה
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תשנ''ט - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת צו - תשנ''ט - הלכות ערב פסח
  
קול צופייך - פרשת אמור - תשנ''ט - ספירת העומר
  
אתם ניצבים היום - יום ראש השנה | פרשת ניצבים
  
הפריחה מהפריחה - פרחה
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת נשא התשע''ח ..
להמשך
קול צופייך - פרשת במדבר ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בחקותי ..
להמשך