To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''א - דיני ומנהג חג השבועות
מעלתם של עם ישראל כשאמרו נעשה ונשמע • מתי מחוייב האדם ללמוד תורה • מה כולל חיוב לימוד התורה לבניו • כיצד מקיימים שמחת יום טוב לנשמה וגם לגוף • דיני ברכות התורה וברכות השחר למי שנשאר ער בליל שבועות?
י''א שבט תשע''ד

• במעמד הר סיני עם ישראל אמרו "נעשה ונשמע" ונהיו בנים להקב"ה כיוון שהוא עניין קבלת התורה מאהבת עם ישראל להקב"ה. בערב ראש חודש ניסן זה הזמן המתאים ביותר להתפלל על הבנים שילכו בדרך התורה וישנה תפילה שסידר השל"ה הקדוש לאומרה ביום זה (ויכול לאומרה עד חג השבועות).


• בבריאת העולם הקב"ה התנה את קיומו של העולם בקבלת התורה על ידי עם ישראל ולאח קבלת התורה כל יהודי חייב ללמוד גם לעצמו וגם ללמד את בנו. החיוב הוא על כל אחד מעם ישראל ואעפ"י  שאדם הוא גדול בתורה חייב ללמוד.


• החיוב של האב ללמד את בנו תורה הוא לא רק בזה שהוא שולח אותו לתלמוד תורה או לבית הספר ששם לומדים אלא החיוב עליו הוא גם ללמוד איתו בעצמו. גם אדם שהוא מחזיק תורה חייב לקבוע עיתים לתורה וטוב שיהיה לאדם זמן של שיעור קבוע וכדו' ללימוד. ומעלה גדולה יש למי שלומד בביתו.


• בחג השבועות אנחנו שמחים על קבלת התורה ולכן נשארים ערים כל הלילה. אנחנו שמחים ביום הזה בנשמה ובגוף ע"י לימוד התורה ואכילת סעודות של יום טוב. נוהגים גם לאכול מאכלי חלב שהתורה נמשלה אליה, רק צריך להיזהר להרחיק בין אכילת בשר לחלב כדין.


• בליל שבועות נוהגים להישאר ערים כל הלילה ולעסוק בתורה, ואדם צריך לדעת שיש דינים מיוחדים וזמנים מיוחדים לברכות השחר וברכות התורה בלילה זה. בשיעור ישנו הסבר כיצד על האדם לנהוג ומה ההבדל בדין זה בין בני אשכנז לבני ספרד.

 

קול צופייך - פרשת במדבר - תשנ''ח - הלכות חג ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר תשנ''ט - סעודת יום טוב
  
קול צופייך - פרשת במדבר תש''ס - מלאכות ביום טוב
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ב - הלכות בישול, ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ג - דיני מוקצה ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ד - הלכות יום טוב, ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ה - הכנה לקבלת ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ו - ראש חודש שחל ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ז - הלכות שבת ויום ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ח – כוחה של התפילה
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 197 - לפרשת במדבר - כ''ח אייר תשס''א - 21.05.01
סיפור נפלא על לימוד התורה
  
ומה עם ''אלמנה ויתום לא תענון''?
  
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
הלכות יום טוב וראש השנה
  
מנהג התספורת לילד בן שלוש (''חאלקה'')
  
מעלת תומכי התורה
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
התמידות בעבודת ה' | פרשת תצווה
  
כוחו של כל יהודי - לצאת מהעבדות - פרשת יתרו
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת שמיני ..
להמשך
קול צופייך - פרשת צו התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת ויקרא ..
להמשך