To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת יתרו - תשנ''ח - ט''ו בשבט והלכות ברכות
נס קריעת ים סוף • מעלת יתרו על שאר הגויים • שינוי סדרי הטבע • ראש השנה לאילן • ט"ו בשבט כיום טוב • הפרשת תרומות ומעשרות מירקות ומפירות • סדר הקדימה בברכות *ברכה על מיני מזונות • סדר הקדימה בפירות

 

•    יתרו שומע על קריאת ים סוף כמו ששמעו כל עמי הארץ. אך יתרו גם הקשיב והתבונן בנס העצום, קם ועשה מעשה, ולכן זכה לקרבה אצל עם ישראל. ואכן, קריעת ים סוף הייתה מאורע עצום של שינוי סדרי הטבע והיה חלק מהנסים שהקב"ה התחיל לעשותם במצרים.

 

•    ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילן. האדם נמשל לאילן כשעולה גדל  ופורח משנה לשנה. כיוון שזהו יום טוב של האילן תיקנו ביום זה לא לומר תחנון ונוהגים בו מעט כמו יום טוב. עיקר עניינו של ראש השנה כלפי האילן הוא הקביעות לעניין הפרשת תרומות ומעשרות.

 

•    סדר הקדימה בברכות הוא בדרך כלל מג"ע א"ש (מזונות, גפן, עץ, אדמה, שהכל). אמנם גם בתוך המינים עצמם ישנם סדרי קדימה, ובפרט בברכת "מזונות" ישנו סדר קדימה לפי מעלת המאכל. בשיעור ישנו הסבר רחב בדין זה.

 

•    בדני קדימה בברכות הפירות ישנה מחלוקת. פרי משבעת המינים קודם לכל שאר הפירות ופרי חביב עליו קודם לשאר הפירות האחרים. יש מי שאומר שפרי שחביב עליו קודם גם לפרי משבעת המינים- אך למעשה איננו פוסקים כך.

 

קול צופייך - פרשת יתרו - תשנ''ט - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תש''ס - עשרת הדברות
  
קול צופייך - פרשת יתרו תשס''א - ברכות הודאה על ..
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ב - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ג - הלכות שבת א'
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ד - לא תשא לא תחמוד
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ה - הלכות תרומות ..
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ו - עשרת הדברות
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ז - ברכת הגומל ..
  
קול צופייך - פרשת יתרו - תשס''ח - ט''ו בשבט ..
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 30 לפרשת יתרו - י''ג שבט ה'תשנ''ח- 09.02.98
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
ברכות וברכת המזון
  
מדוע שמחים וחוגגים בט''ו בשבט ?
  
מדוע מביאים גם פירות האדמה בט''ו בשבט ?
  
כוחו של כל יהודי - לצאת מהעבדות - פרשת יתרו
  
משה רבינו וגאולת ישראל | פרשת שמות
  
עשרה בטבת - חיוב הצום ובעבור מה תיקנו אותו
  
הברכה על לחמניות מתוקות
  
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ט - עשרה בטבת
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ח - תשעה באב שחל ..
  
קול צופייך - פרשת עקב תשנ''ח - ברכות וברכת המזון ..
  
קול צופייך - פרשת בלק - תשנ''ז - שיעור פתיחה מעלת ..
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך