To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת משפטים תשנ''ח - דיני וענייני שבת שקלים
מה הטעם להבאת "מחצית השקל" ולא שקל שלם • כל דיני קריאת ארבע פרשיות וההפטרות הנהוגות בהם • חובת קריאת פרשם שקלים בזמן הזה • איך קובעים היום את ערך מחצית השקל והאם אפשרי להוסיף עליו או להפחית ממנו • גאולת עם ישראל כגאולת העבד עברי

 

•  עם ישראל נצטווו במדבר להביא מחצית השקל בשקל הקודש. השאלה המתבקשת מאליה מדוע הקב"ה ציווה דווקא מחצית השקל ולא שקל שלם. מוסר גדול מאת האלשיך הקדוש על זה שאין אדם שלם וחובה להשלים את עצמו ביחד עם זולתו. 

 

•  משה רבינו התקשה להביא את מצוות בני ישראל עד שהראה הקב"ה למשה מטבע של אש. מרן הרב מונה את שלושת הדברים שהראה הקב"ה למשה ממש. הטעם למטבע של אש ללמד אותנו שכל מצווה תיעשה בהתלהבות של קדושה.  עם ישראל הוזהר שהדל לא ימעיט והעשיר לא ירבה ממחצית השקל. מדוע ?

 

•  מהם דיני ארבע פרשיות ואת המועד של קריאת כל פרשה והטעמים שתיקינו לנו חכמים למועדים אלו. מרן הרב מביא את הסימן שהביא רש"י לקביעת זמני ארבע פרשיות. דין הפטרת שקלים למנהג הספרדים ועדות המזרח, והפטרת שקלים למנהג אשכנז.

 

•   מדוע גם בזמן הזה מביאים זכר למחצית השקל וקוראים בתורה מעניין מחצית השקל. אימתי עם ישראל היו מביאים את שקליהם ומה הטעם. ומתי הזמן היום שנותנים את מחצית השקל, ומאיזה גיל ישנה חובה להביא מחצית השקל.

 

•   מצוות קריאת פרשת שקלים רבים הם כגון: האם יש לכוון לצאת ידי חובה בקריאת פרשת שקלים כמו פרשת זכור ופרה, וכן האם אפשר להעלות קטן לקריאת פרשת שקלים. מהו הערך הנקוב של מחצית השקל בערך של שקלים היום, והאם אפשר להוסיף על הערך או לאו. והאם נשים וקטנים גם מחויבים בנתינת זכר למחצית השקל. כמו כן יעש להיזהר מלומר : "זה מחצית השקל" אלא לומר בלשון שלא ישמע כאילו מקדיש זאת למקדש.

 

 

קול צופייך - פרשת משפטים - תשנ''ט - זכר למחצית ..
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תש''ס - נטילת ידיים
  
קול צופייך - פרשת משפטים תשס''א - זכר למחצית השקל
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ב - שבת שקלים, ..
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ג - הלכות שבת ב'
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ד - דיני תשלומים ..
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ה - הכנות לשבת
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ו - דיני עבד ..
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ז - הלכות תלמוד ..
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ח - הלכות תפילה
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 31 - לפרשת משפטים - כ' שבט תשנ''ח - 16.02.98
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
ביטחון באחדות ובשמחה - וגאולה רק מה' | פרשת ויחי
  
גאולת עם ישראל | פרשת משפטים
  
כוחו של כל יהודי - לצאת מהעבדות - פרשת יתרו
  
מכת ברד - פרעה מכביד את ליבו - פרשת וארא
  
משה רבינו וגאולת ישראל | פרשת שמות
  
זכור לטוב
  
קול צופייך - פרשת וארא - תשנ''ט - דיני טוחן ולש ..
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשנ''ט - זכר למחצית ..
  
קול צופייך - פרשת תצווה תשנ''ט - פרשת זכור וקריאת ..
  
קול צופייך - פרשת חוקת תשנ''ט - פתיחת קופסאות ..
  
כמו שמחכים לאוטובוס.
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך