To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
שאלות ותשובות

שאלות ותשובות אקטואליים, מעובדים ומלוקטים ממבחר ספרי מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
האם מותר ללמד נשים גמרא?

אנו נמצאים בדור שיותר ויותר נשים עוסקות במגוון מקצועות החל מרפואה, עריכת דין, מחשבים וכו'. מצד השני יש יותר תעוזה וחשק לנשים ללמוד תורה ותורה שבעל פה גם כן.

השאלה היא, האם היום בדורנו יש ללמד נשים תורה שבעל פה. מעבר לסוגיות הספציפיות שאשה חייבת בהן?


כתוב שיש הלכות שהאשה חייבת ללמוד אותן, ועל כן האשה מברכת בכל בוקר ברכת התורה: "אשר נתן לנו את תורתו". יש הרבה הלכות שאשה צריכה ללמוד יותר ממה שהבעל צריך ללמוד. הלכות מליחה, הלכות נדה, הלכות שבת, מוקצה, ועוד.. על זה אין מה לדבר.

דבר נוסף, לדוגמא אשה שהיא מורה ורוצה ללמד הלכות קרבנות. הרי היא לא כהנת, וגם אם תהיה כהנת הרי היא לא יכולה להקריב קרבנות, או שרוצה ללמד הלכות תפילין לילדים - אם זה ללמוד על מנת ללמד לתלמידים אחרים, כבר אמרו הפוסקים האחרונים בדרך רמז על הפסוק: "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל" - אם ה"בית יעקב", האשה - רוצה ללמד, אז "ותגיד לבני ישראל". זה דבר שבודאי מותר.

דבר שני, היתה תקופה שהנשים לא למדו תורה, ואפילו לא ידעו לקרוא אל"ף בי"ת. באה תקופה ההשכלה, ובאה תקופת הרפורמים והיה הרב הירש ע"ה שלחם נגדם בשצף קצף ואז הוא פתח לראשונה בית ספר לבנות ללמד אותן תורה. אמרו לו באותה תקופה, איך אתה מלמד תורה לבנות? אמר להם: "עת לעשות לה' הפרו תורתך" - הן תלמדנה כדי ללמד לאחרים כדי שתדענה מה להשיב.

כך שבשני מישורים יכולה אשה היום ללמוד תורה. וברוך ה' שיש כמיהה לתורה ורצון וחשק ללמוד תורה. רק שהלימוד התורה שהנשים לומדות לא יהיה לא על חשבון הבעל ולא על חשבון הילדים אלא מהזמן הפנוי שלה, ואת התורה שלומדת, אם היא רוצה ללמד לאחרים - תבוא עליה ברכה. 

הלכה או גמרא, מה קודם?
  
אדם שלומד תורה כשיושב במחיצת אדם המתפלל
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 31 לפרשת משפטים תשנ''ח לצפייה בשיעור המלא
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תשנ''ט - נרות שבת ..
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ט - נשים בתקיעת ..
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ז - מנהגי זכר ..
  
הדלקת נרות חנוכה לנשים והרואה נרות חנוכה בלבד
  
שיעור נשים
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא תש''ס - שופר בשבת ..
  
דין הקמח שנוסף אחרי ההפרשה
  
הלכות ציצית ותפילין
  
יחס ללימוד תורה לנשים
  
קול צופייך - פרשת תולדות - תשס''ג - הלכות וענייני ..
  
קול צופייך - פרשת אחרי מות-קדושים תשנ''ט - ספירת ..
  
שאלות ותשובות לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך