To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
הלכות חודש אדר - ומקרא מגילה - ה'תשנ''ח
ראש חודש אדר - מכריזין על השקלים • הויכוח הגדול שהיה על כתיבת המגילה בימי מרדכי ואסתר • מצוות ימי הפורים וקריאת המגילה • מעלת קריאת המגילה • ומדוע הטביעו את מגילת אסתר בזמן ירמיהו הנביא במים של הנהר ?
כ''ח שבט תשע''ד

חודש אדר - 


• מאימתי מתחילים בשמחה של חודש אדר, האם מהמולד הלבנה או דווקא בראש חודש, ומהי מצוות השמחה האמיתית.

 

• הלכות הנוגעות  כבר מראש חודש אדר, ומצוות הכרזה על השקלים, ולמידת מסכת מגילה.

 

נס חג הפורים  וההלכות הנוגעות ליום זה - 

 

• הצורך שהביא את חכמי הדור אז לכתוב מגילה הנקראת "מגילת אסתר" וההלבטות והפולמוס הארוך שהיה בין החכמים לאסתר המלכה,כאשר עמד על הפרק האם בכלל לכתוב מגילה שתיכלל בתוך התנ"ך והאם יקראו בה לדורות, עד שלבסוף חכמים שבאותו הדור קיבלו את דעתה של אסתר המלכה.

 

• כתיבת המגילה הייתה ברוח הקודש ממש.

 

• מעלתה של אסתר המלכה, ווגדל הנס שהתרחש בפורים.

 

• שירת הים, מגילה והגדה של פסח - הודאה על הניסים

 

• מקור הדין מדוע לא אומרים הלל ביום פורים, ובמקרה שאין לאדם מגילה - האם יתחייב בהלל במקום קריאת המגילה, והאם יוצאים ידי חובה בקריאה מתוך חומש.

 

• ברכות "שהחיינו" ו- "שעשה ניסים"  כשאין מגילה, דעת הפוסקים בזה.

 

• הלכות הנוגעות לכתיבת המגילה - מגילה שניקדו אותה על מנת שהקורא ירוץ בה כהוגן או הוסיפו בה ברכות ופיוטים ועיטורים שונים, וכן מגילה שהוסיפו  בה טעמי המקרא ללא ניקוד.

 

• מעלתה של קריאת המגילה שבאופנים מסויימים המצוות הנדחים מפני מקרא מגילה,ומה קורה כאשר יש ברית מילה עם קריאת המגילה, והאם גם מצוות דאורייתא נדחים מפני מקרא מגילה.

 

• שקולה מצוות קריאת מגילה כדברי תורה.

 

• מהם הזמנים קבועים למקרא מגילה ביום ובלילה.

 

• ישנה שאלה מעניינת  מדוע לא נקבע חג הפורים בפסח? שהרי סוף סוף המן נתלה מיד לאחר חג הפסח ואז התבטלה הגזירה הנוראה.  ובסוף השיעור ממש מרן הרב חותם בסיפור של הטבעת המגילה בימי הנהר על מנת לגרום לחורבן בבל על פי ציווי ירמיהו הנביא.

 

 

דיני סעודת פורים ושאר ענייני הפורים - ה'תשנ''ח
  
פורים ופרשת זכור - ה'תשנ''ח
  
פורים ותענית אסתר - ה'תשנ''ט
  
הלכות קריאת מגילה - ה'תשנ''ט
  
פרשת זכור וקריאת המגילה - ה'תשנ''ט
  
ברכת שהחיינו בפורים - ה'תש''ס
  
פרשת זכור - ה'תש''ס
  
תענית אסתר ופורים - ה'תש''ס
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 32 לפרשת תרומה - כ''ז שבט תשנ''ח - 23.02.98
סיפור נפלא על לימוד התורה
  
מה עושה הרב אליהו זצ''ל בשמים? - ימימה מזרחי
  
מאמר מרדכי - שאלות ותשובות
  
מאמר מרדכי - מועדים וימים
  
דברי מרדכי על התורה
  
דברי מרדכי - גדולת מרדכי
  
אסתר פולארד, רעייתו של יונתן פולארד
  
דברי מרדכי - דברי זיכרון והספד
  
מאמר מרדכי - הלכות לימות החול
  
סגולה לאריכות ימים
  
מאמר מרדכי - הלכות אבלות
  
זיווג לאישה
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך