To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ערוץ הוידאו

קטעי וידאו מובחרים מאת מרן הרב זצוק"ל באקטואליה, אגדה, והלכה במחר נושאים  
חיפוש במדור זה
       
שינוי ייעוד בכספי צדקה
לא פעם אנו תורמים לאירגון מסויים ע"י ששמנו כמה שקלים בקופת צדקה • קורה שאנו מחליטים להעביר את התרומה שכבר שמנו בקופה לאירגון אחר האם זה מותר ? • והאם מותר לקחת "הלוואה" או לפרוט כסף מהקופה
כ''ח שבט תשע''ד

 

מפעלי התורה חסד הברוכים  הפזורים בכל רחבי ארץ ישראל עושים יומם וליל למען הנזקקים הן בחומריות והן בגשמיות.

לא פעם אנו מוצאים את עצמינו כאשר על המדף בסלון או במטבח, מונחים אחר כבוד מספר מכובד של קופות שונות, של אירגונים שונים שכל אחד עושה משהו חשוב אחר.

ההלבטות מגיעה כאשר אנו מגיעים למסקנה שכרגע חשוב לנו לשנות את ייעוד הכסף שכבר הונח בקופת צדקה של אירגון פלוני, למען אירגון אחר.

ראשית יש לדעת ששינוי הייעוד ללא שאלת רב או פוסק אינו פשוט בכלל

ולשם כך מרן הרב מפנה את השואל שילמד את  המקורות ההלכתיים הדרושים להבנת הסוגיא  :

 "מכיון שאתם יושבים ולומדים, אז כדאי לכם ללמוד בפרק ד' הלכה ה' במשניות שקלים וברמב"ם פרק ג' על הלכה זו מחלוקת בית שמאי ובית הלל..."

בהמשך הרב אליהו מחלק בין הקופה עצמה שהיא של המוסד ואז לכאורה מה שמונח בה שייך כבר למוסד הנתרם, לבין המקום שעליו מונחת בו הקופה דהיינו הבית הפרטי של כל אחד מאיתנו : 

"...אבל הלכה למעשה, אדם שמקבל קופת צדקה, הקופה, הקופסה הזאת אם זה פח או פלסטיק, שייכת למוסד. אבל המקום של הקופה שייך לי. הבית שייך לי. כשבא האדם הזה ואומר לי אדוני אני רוצה לשים אצלך קופה ואני מסכים, כלומר, אני מסכים שהקופה תהיה במקום הזה, ואני "מקנה" את המקום הזה או "משאיל" את המקום הזה לבעל הקופה. ואני גם יכול לקחת את הקופה מכאן ולשים במקום השני ואני משאיר את המקום השני. בהסכמתי. ברגע שאני שם את הכסף בתוך הקופה הקופה הזו היא "כליו של קונה" והוא כבר זכה בזה. איך אני אקח את זה ממנו בחזרה?!.."

יש כאלו המתירים לעצמם בעקבות כך שעולה בדעתם שמכיוון שהכסף בסוף הולך לצדקה, מימלא אין משמעות הלכתית כלל לאיזה אירגון בפועל קיבל את התרומה, לכך הרב מרדכי אליהו מזהיר :

" ...ואפילו אם אני לוקח את זה בשביל מוסד אחר מי מתיר? הרי בהסכמתי לקחתי את הקופה והרשיתי לו לשים את זה בבית שלי, והמקום כבר קנה, והכלי שלו, והכלי של הקונה ברשות הקונה - בקרקע באופן סמלי- זה שלו, והכסף שאני שם בתוך הקופה שייך לו."

מצד שני מתחייס הרב לקושי הגדול שיש ביהודים המעוניינים לתרום כל פעם לכל הקופות צדקה המונחות בביתם וגם לכך מוצא הרב פיתרון :

"...אבל אם אדם יש לו הרבה קופות, ואין לו כח לחלק בכל הקופות, לפני שהוא שם בקופה הוא אומר, אני שם בקופה הזאת כסף, ומה שיש בקופה הזאת אני אחלק אחר כך לכל הקופות. מראש אמר את זה. מראש חשב על זה. אז אם חשב על זה מראש לפני שהוא שם את הכסף, אז כבר כאילו שאני לא מקנה לו את הכסף הזה לבעל הקופה..."

כמו כן הרב מתייחס בהרחבה למנהג הנפוץ שנוהגים לפרוט כסף מהקופת צדקה או לחילופין לקחת הלוואה בקופה. הרב מתיר את הדברים האלו אך תוך הקפדה על הדברים הבאים :

"...ויותר מזה. יש אנשים רוצים לפרוט כסף ואין להם, אבל בקופה יש. אז הם פותחים ולוקחים פרוטות ומכניסים את הכסף הגדול. בסדר. אין בזה בעיה, אין בזה שום בעיה. אבל לפעמים אדם לוקח את הפרוטות ואומר אני אשים את הכסף שלי אחר כך בקופה, זה לא. תשים צ'ק בתוך הקופה הזאת, ואם אתה רוצה לקחת כסף מהקופה בהלוואה מותר לך, אבל תשים צ'ק. אין לך צ'ק, שים נייר: "אני חייב בתוך הקופה הזו סכום כזה וכזה". ולא יגיד אני אזכור, אין אני אזכור. זה יצר הרע אומר לאדם שהוא יכול לקחת וישכח אחר כך. אחר כך כשבא הגובה שלה קופה יראה ניירות יאמר אדוני תראה כתוב שלקחת בהלוואה, תשלם לי את זה, אז תשלם את זה. ואם יאמר אדם אני שלמתי את הכסף אחר כך, על זה כתוב בגמרא בעניין פורים, ששאלו פעם אם אדם נתן כסף, אם יש לו כסף בכיס אם זה שייך לפורים או לעניים, ואמר כל הכסף שלי ושל העניים הכל יהיה לפורים זה בסדר גמור."

לא פעם מוסדות צדקה וחסד הפסיקו את פעילותם ונוצד מצב שהכסף שמונח בקופה כאבן שאין לה הופכים, מצד שני קורה שאנשים שוכחים לעשות את התנאים הנ"ל שהרב הציע,ומחמת כן  אינם יוכלים לתת את התרומה לאירגון אחר. וכמובן שאין לקחת את הכסף לשימושים שאינם של צדקה. גם לכך הרב מביא פיתרון הלכתי :

"...וכן אם הביאו לו קופה ושמו את זה אצלו והוא מחכה ולא בא בעל הבית מי שנתן את הקופה, והוא מחכה ומחכה ומחכה והוא לא בא! חודש חודשיים, ואין לו מקום בשולחן כי הוא צריך למלאות קופות אחרות. אז אם רשום על הקופה תיבת דואר או כתובת ישלח להם מכתב, רבותי, יש לי קופה מלאה כבר ואני מבקש מכם לבוא ולקחת אותה, ואם תוך חודש לא תבואו לקבל את זה אני אעשה בה מה שאני רוצה. למה אני לא אומר לשלוח את זה לחשבון? כי יכול להיות שהישיבה נסגרה, המוסד נסגר ולכן לא באו, אין גובה, לכן ישלח מכתב והם יכתבו לו ויגידו לו אדוני תביא את הכסף, תשלח את הכסף בדואר, והוא ישלח. אבל אם אחר חודש לא קיבל תשובה אז הוא לא חייב להשאיר את זה ומותר לו לקחת את הכסף הזה ולחלק את זה לישיבות המתאימות בערך, אם זה לישיבה - לישיבה, אם זה לחלק לעניים - לעניים, באותו הדרך ובאותו התוכן של הקופה יקח ויחלק את זה את הכספים האלה..."


מרן הרב מסיים בברכה :

" ..לעתיד לבוא כתוב: 'ומלאה הארץ דעה', חכמה תהיה, עניות בשכל לא תהיה, וגם עניות לא תהיה בעולם מכיון שיהיה עושר ושפע בעולם. יהי רצון שנזכה לגאולה שלמה, "בצדקה תכונני" ובזכות הצדקה נגאל, ויהי רצון שיהיה בעגלא ובזמן קריב ונאמר אמן "

לפדות את החטאים בצדקה - דניאל ונבוכדנאצר
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 31 לפרשת משפטים תשנ''ח לצפייה בשיעור המלא
גמילות חסד של אמת - אף בעליונים
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | ..
  
נתינת תרומה בחשק ובהלהבות | פרשת תרומה
  
החזרת כסף שנלקח שלא ברשות
  
קול צופייך - פרשת תולדות - תשנ''ט - דיני מלאכת ..
  
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ח - הלכות נדרים ..
  
קול צופייך - פרשת תרומה - תשנ''ט - קריאת המגילה
  
דפי גמרא בפחות מחמש שעות
  
כל מי שיש בו יראת שמיים - דבריו נשמעים
  
הצנע לכת ואהבת חסד - הרב דוד בצרי שליט''א
  
סגולה לחולה - עשיית כפרות בתרנגולים או כסף
  
ערוץ הוידאו לפי נושאים
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך