To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
ז' באדר - צדיקים במיתתם קרויים חיים | פורים
על מה הייתה מבוססת השמחה של המן הרשע על כך שבחודש אדר מת משה רבנו ? • וכי המן לא ידע גם כן שמשה נולד בז` באדר ? • צדיקים במיתתם קרויים חיים

 

דברי מרן הרב זצוק"ל :

 

גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם

המן הרשע הכניס את משה רבנו - שיחול יום לידתו ופטירתו בז' באדר – בכלל אמצעי השכנוע והלחצים שהפעיל על אחשורוש. חז"ל אומרים, שהמן הפיל פור הוא הגורל מיום ליום, ויצא לו "מחדש לחדש" שהוא חודש אדר. היתה לו שמחה גדולה על כך, ואמר: כיון שנפל פור באדר מובטחת לו מפלתם של ישראל שהרי הוא החודש שבו מת משה רבנו, והוא לא היה יודע שבז' באדר גם נולד.

ויש לשאול, על מה בדיוק היתה מבוססת השמחה של המן הרשע על כך שבחודש אדר מת משה רבנו? ועוד יותר קשה וכי המן לא ידע גם כן שמשה נולד בז' באדר?

 

אלא התשובה היא נפלאה, שכך חשב אותו טפש בקוצר הבנתו, שאמנם נכון באמת משה נולד גם כן בז' באדר, אבל בסדר, היתה לידה והיתה גם מיתה והמיתה היא חותמת וקובעת הכל, וכבר לא משנה שמשה נולד פעם באותו תאריך כי הרי בסופו של דבר משה מת, וזה הסוף לכאורה,

אבל זה מה שבאים ואומרים לו חז"ל, טעות בידך! מכיוון שצדיקים – גם במיתתם קרויים חיים, שבעצם היה עליו לחשוב עוד קצת ולהבין שבאותו חודש גם נולד משה רבנו, שהרי זהו ההבדל העצום שבין צדיקים ומנהיגי ישראל לבין מנהיגי אומות העולם, שאם קיסר גוזר גזרה – מתבטלת הגזירה עם מיתתו, מה שאין כן אצל מנהיגי ישראל, ואם משה רבנו גזר גזרה בחיים חיותו – ממשיכה אותה גזירה להתקיים גם אחרי פטירתו,

 

ואם כן רשע, מה לך לשמוח בכך שמת משה רבנו בחודש זה, והרי עם מיתתו יש גם את "לידתו" שנשארת לנצח! שכן הצדיק מסתכל מלמעלה ומשגיח עלינו, וכמו שמובא בזהר הקדוש שגדולה השפעת הצדיק במיתתו יותר מאשר בחיים חיותו, וגדולים צדיקים במיתתם יותר מאשר בחייהם! ולכן, אדרבה, בחודש אדר מתחילה השפעתו של משה רבנו על כלל ישראל. 

מי היה ''עד המדינה'' בסיפור מגילת אסתר ? | פורים
  
הויכוח בין אסתר המלכה לחכמי הסנהדרין | פורים
  
סיפור המגילה במבט נכון ואמיתי | פורים
  
אסתר המלכה - שרה אימנו ע"ה - ולהבדיל המצביא ..
  
הטעם לתענית אסתר דווקא בחודש אדר | פורים
  
מעלת יום תענית אסתר וסגולותיו | פורים
  
צביעותם של חוקי הרשעים - המן אחשוורוש ודיני משפט ..
  
הלכות מחצית השקל ושבת שקלים - ערוץ 7
  
משנכנס אדר מרבים בשמחה - גם באדר א'? | פורים
  
מתנות לאביונים ותחפושות מה הקשר ביניהם ? | פורים
  
נס ושמו מגילת אסתר | פורים
  
משלוח המנות של המלבי''ם | פורים
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 33 לפרשת תצווה - ד' אדר ה'תשנ''ח - 02.03.98 לצפייה בשיעור המלא
דברי מרדכי - דברי זיכרון והספד
  
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
ארון הברית,צנצנת המן,מטה אהרון - הרב יונה מצגר ..
  
סנגוריא של משה רבנו על עם ישראל | פרשת דברים
  
ורבים ועמי הארץ מתייהדים | פורים
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | ..
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
קול צופייך - פרשת תצווה תשנ''ט - פרשת זכור וקריאת ..
  
בדיקת החמץ של סבא
  
וזאת הברכה - וזאת התורה - סגולה לשנה טובה | פרשת ..
  
אורחות צדיקים - הרב יעקב יוסף זצ''ל
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך