To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
פרשת זכור - האם וכיצד מכים ב''עמלק'' | פורים
"מחה תמחה את זכר עמלק" ימהו מקור המנהג לרקוע ברגלים על הקרקע בעת השמעת שמו של עמלק או המן ? • איך מוחים את זכר עמלק כראוי • לזכור ולא לשכוח !

דברי מרן הרב זצוק"ל:

 

האם וכיצד מכים ב"עמלק"

על מצות "מחה תמחה את זכר עמלק" אמרו חז"ל שיש למחות אפילו עצים ואבנים. וישנם אנשים, שברגע ששומעים את המילה "עמלק" יוצאת מפי החזן, מייד הרגל שלהם פועלת מבלי לחשוב הרבה, כדי להכות את עמלק. אמנם אין פסול בדבר, אבל צריך לדאוג שהציבור ישמעו כל מילה ומילה שיוצאת מפי החזן ולא יפריעו בשום אופן. ויכוח גדול יש בין החכמים אם יש לומר זֶכֶר עם סגו"ל או עם זֵכֵר ציר"י, וכמו כן יש מחלוקת גדולה בין הפוסקים מה הדין אם לא שמע מילה כזו או אחרת, אם כן קשה מאוד שהציבור ישמעו את כל הקריאה מפי החזן מילה במילה עם כל הרעש שעושים! על כן הטוב ביותר הוא, שיכריז האחראי בבית הכנסת שלא יכו בשעת הקריאה כלל כדי לאפשר לצאת ידי חובת הקריאה ולהתכוון בכל הכוונות הראויות, ואחרי הקריאה כולה יוכל החזן לחזור עוד הפעם על הפסוק האחרון ובאומרו "עמלק" יכו וימחו כאוות רצונם. 

 

מי היה ''עד המדינה'' בסיפור מגילת אסתר ? | פורים
  
הויכוח בין אסתר המלכה לחכמי הסנהדרין | פורים
  
סיפור המגילה במבט נכון ואמיתי | פורים
  
אסתר המלכה - שרה אימנו ע"ה - ולהבדיל המצביא ..
  
הטעם לתענית אסתר דווקא בחודש אדר | פורים
  
מעלת יום תענית אסתר וסגולותיו | פורים
  
צביעותם של חוקי הרשעים - המן אחשוורוש ודיני משפט ..
  
הלכות מחצית השקל ושבת שקלים - ערוץ 7
  
משנכנס אדר מרבים בשמחה - גם באדר א'? | פורים
  
מתנות לאביונים ותחפושות מה הקשר ביניהם ? | פורים
  
נס ושמו מגילת אסתר | פורים
  
משלוח המנות של המלבי''ם | פורים
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 33 לפרשת תצווה - ד' אדר ה'תשנ''ח - 02.03.98 לצפייה בשיעור המלא
קול צופייך - פרשת תצווה תשנ''ט - פרשת זכור וקריאת ..
  
קול צופייך - פרשת ויקרא זכור - תש''ס - פרשת זכור
  
קול צופייך - פרשת משפטים תשנ''ח - דיני וענייני ..
  
פרשת שקלים - וזכר למחצית השקל - ה'תשנ''ח
  
קול צופייך - פרשת תצווה - תשנ''ח - פורים ופרשת ..
  
פורים ופרשת זכור - ה'תשנ''ח
  
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ב - שבת זכור ..
  
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ד - הלכות פורים
  
קול צופייך - פרשת כי תצא - תשס''ד - דיני השבת ..
  
קול צופייך - פרשת ויקרא - תשס''ה - שבת זכור
  
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ו - שבת זכור
  
קול צופייך - פרשת כי תצא - תשס''ו - הלכות מעקה, ..
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך