To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
משלוח המנות של המלבי''ם | פורים
איך הביך המלבי"ם את המשכילים שרצו להתל בו ולעשות מהרב חוכא והיתלולא ? • איך "החזיר" המלבי"ם את ה"משלוח מנות" המיוחד שקיבל ? • חכמת ודעת תורה

דברי מרן הרב זצוק"ל:

 

ה"משלוח מנות" שהחזיר המלבי"ם לרפורמים

בזמן הרפורמים והמשכילים הראשונים היו גדולי ישראל שיצאו להלחם מלחמת חורמה נגדם. אחד מגדולי הלוחמים נגדם היה המלבי"ם. פעם רצו אותם רשעים לעשות ממנו צחוק ולעג ובפרט רצו להרגיז אותו. לשם כך הלכו לחנות שמוכרים בה סוכריות עוגות וממתקים, ובקשו מהמוכר שיתן להם סוכריות ועוגיות בצורת חזיר. לקחו אותם רשעים את הסוכריות ואת העוגיות הנ"ל ומסרו אותם בידי שליח נאמן ובקשו ממנו להביא את זה למלבי"ם בתשלום.

כשקיבל המלבי"ם את המשלוח מנות וכולו עשוי מסוכר בצורת חזירים שאל את השליח מי השולחים, והשליח אמר שאינו יודע. אמר לו המלבי"ם, אם כן לא קיימו המשלחים מצות משלוח מנות. ראה המלבי"ם שהוא אומר שאינו יודע כי הוא חושש ממשלחיו, ביקש ממנו להמתין, וירד לחנות לקנות סוכריות בדמות רבנים ועשה מזה משלוח מנות, וביקש ממנו להחזיר את זה למי ששלחו לו ונתן בידיו עוד כסף כדמי שליחות. חזר השליח לאותם רשעים ששלחו אותו, מסר בידם את הכסף ואמר להם שהרב לא התרגז ואדרבה שלח להם בחזרה משלוח מנות. תמהו אותם רשעים והסתקרנו לראות מה שלח במשלוח, פתחו וראו עוגיות וסוכריות בדמות רבנים. אמרו, כנראה שהרב המלבי"ם שתה יין ולא הבין את הרמז ואת ה"דקירה" שבמעשה שלהם. למחרת, ישב אותו רשע המשלח עם המלבי"ם ושאל אותו אם הוא הבין את כוונתו. אמר לו המלבי"ם, וכי עליך אומרים שאתה "רפורמי" ו"משכיל" ו"מתקדם"? אתה הרי נראה מהדור הישן! אמר לו למה? אמר לו אני שמעתי שבצרפת שהמציאו המצאה, שאם אדם מביא לחברו תמונה שלו אז המקבל ישלח לו בחזרה את תמונתו שלו, וכך עשיתי - ששלחת לי תמונה שלך ואני החזרתי תמונה שלי! 

 

מי היה ''עד המדינה'' בסיפור מגילת אסתר ? | פורים
  
הויכוח בין אסתר המלכה לחכמי הסנהדרין | פורים
  
סיפור המגילה במבט נכון ואמיתי | פורים
  
אסתר המלכה - שרה אימנו ע"ה - ולהבדיל המצביא ..
  
הטעם לתענית אסתר דווקא בחודש אדר | פורים
  
מעלת יום תענית אסתר וסגולותיו | פורים
  
צביעותם של חוקי הרשעים - המן אחשוורוש ודיני משפט ..
  
הלכות מחצית השקל ושבת שקלים - ערוץ 7
  
משנכנס אדר מרבים בשמחה - גם באדר א'? | פורים
  
מתנות לאביונים ותחפושות מה הקשר ביניהם ? | פורים
  
נס ושמו מגילת אסתר | פורים
  
ז' באדר - צדיקים במיתתם קרויים חיים | פורים
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 33 לפרשת תצווה - ד' אדר ה'תשנ''ח - 02.03.98 לצפייה בשיעור המלא
ורבים ועמי הארץ מתייהדים | פורים
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | ..
  
קול צופייך - פרשת תרומה - תשנ''ט - קריאת המגילה
  
קול צופייך - פרשת תצווה תשנ''ט - פרשת זכור וקריאת ..
  
פרשת בארות המים אז והיום | פרשת תולדות
  
מה דעת הרב על גיור רפורמי?
  
שם הפעילות 1
  
שם הפעילות 2
  
שם הפעילות 3
  
פורים - שיעור מלאים
  
קול צופייך - פרשת תצווה - תש''ס - הלכות ציצית
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך