To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
רק משלוח מנות תוצרת הארץ ! | פורים
על אותם המשלחים מנות ממאכלים של חוץ לארץ קורא אני את הפסוק: "שתים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים" - וכי למה שיהודים לא יתפרנסו?! • לפרנס ולקנות רק מבני ברית בארץ ישראל

דברי מרן הרב זצוק"ל:

 

לפרנס ולהחזיק את המפעלים של ארץ ישראל

אני קורא על אותם המשלחים מנות ממאכלים של חוץ לארץ את הפסוק: "שתים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים" - וכי למה שיהודים לא יתפרנסו?! למה יהודי בארץ ישראל לא יעבדו ולא יהיה להם אוכל?! למה שיצטרכו לצאת ולעשות הפגנות! למה צריכים להביא עוגיות מחוץ לארץ, מה חסר לעוגיות של הארץ, מה חסר לעוגיות של אנג'ל! אני לא רוצה לעשות פרסומת לאנג'ל, אבל מה חסר! יין של ארץ ישראל כשר למהדרין מן המהדרין - לשם מה צריך לשלוח יין של חוץ לארץ! כל היין של חוץ לארץ בחזקת יין נסך, ומה שיש עליהם חותמות וניירות - מי יודע אם זה ברמת אמינות מוחלטת! ואפילו אם זה באמת כשר, למה שהגויים יהנו שמה, ורק רב אחד משגיח על זה! למה שפועלים יהודים לא יתפרנסו!

 

"וחי אחיך עמך"! עניי עמך ועירך קודמים! מה אתה צריך לקנות דברים של חוץ לארץ, מה אתה צריך לקנות שוקולד מחוץ לארץ, וכי השוקולד של הארץ לא טעים ולא טוב?! בן פורת יוסף בן פורת עלי עין, השוקולד של הארץ טוב וטעים, ומה צריך לקנות שוקולד של חוץ לארץ?!

 

אתם, בעלי הסלים והסלסלנים שמכינים משלוחי מנות מוכנית, אתם יכולים לעשות מהפכה, ולא תקנו את הדברים הללו, לא יינות ולא עוגיות ולא שוקולד של חוץ לארץ, אלא עליכם להכין רק שוקולדים וממתקים של ארץ ישראל, ותכתבו על הסלסלה שלכם שזה מתוצרת הארץ, כך שאפילו אם תמכרו יין יקר - ישלמו לכם על זה ולא תפסידו מכך. כך שיהודים ירויחו ויתפרנסו, 

מי היה ''עד המדינה'' בסיפור מגילת אסתר ? | פורים
  
הויכוח בין אסתר המלכה לחכמי הסנהדרין | פורים
  
סיפור המגילה במבט נכון ואמיתי | פורים
  
אסתר המלכה - שרה אימנו ע"ה - ולהבדיל המצביא ..
  
הטעם לתענית אסתר דווקא בחודש אדר | פורים
  
מעלת יום תענית אסתר וסגולותיו | פורים
  
צביעותם של חוקי הרשעים - המן אחשוורוש ודיני משפט ..
  
הלכות מחצית השקל ושבת שקלים - ערוץ 7
  
משנכנס אדר מרבים בשמחה - גם באדר א'? | פורים
  
מתנות לאביונים ותחפושות מה הקשר ביניהם ? | פורים
  
נס ושמו מגילת אסתר | פורים
  
משלוח המנות של המלבי''ם | פורים
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 33 לפרשת תצווה - ד' אדר ה'תשנ''ח - 02.03.98 לצפייה בשיעור המלא
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
לא לפחד לירש את הארץ
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
דרשה לשנת החמישים למדינת ישראל
  
דרשה לשנת הארבעים ותשע למדינת ישראל
  
ורבים ועמי הארץ מתייהדים | פורים
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | ..
  
קול צופייך - פרשת לך לך - תשנ''ט - ותן טל ומטר ..
  
קול צופייך - פרשת ויצא - תשנ''ט - דיני נולד וממרח ..
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תשנ''ט - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת תרומה - תשנ''ט - קריאת המגילה
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך