To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
הלכות ראש השנה ותקיעת שופר
בשיעור שלפניכם הרב מקיף את כל דיני יום ראש השנה החל מערב ראש השנה, תפילות ותקיעת השופר בהלכה ואגדה
כ' אלול תשע''ג

הרב פותח בעניין עירוב תבשילין אימתי הזמן שאפשר להתחיל להכין את העירוב, וממה מורכב עירוב התבשילין ונוסח הברכה.

בדיני התשליך ואופן אמירתו וממה צריך להיזהר לקראת עשיית התשליך.

זמן וסדר הדלקת נרות יום טוב בשני ימי יום ראש השנה והברכות בהדלקה.

סדר הסימנים

זהירות ברכישת הסימנים, תמרים, רימונים וכו' כמו כן בסדר הנכון של אכילת הסימנים ואימתי יש לקיים את מנהג אכילת הסימנים האם קודם נטילת ידיים או לאחר ברכת המוציא,הרב דן בכאלה שאין ברשותם את הסימנים איך נוהגים וכמו כן בברכות הנהנין שקשורים  באכילת הסימנים.

תפילות ראש השנה

ההנהגה הראויה בסדר התפילה, קריאת שניים מקרא ואחד תרגום , תקיעת השופר - חובת שמיעה או חובת תקיעה, ברכת וכוונה בתקיעה, הטעם לתקיעת שופר בראש השנה ומעלת מצווה

כתוב תגובה
התקבלו
1
תגובות
03/09/2013 | אריאל לוי
תודה רבה, חזק וברוך, אנא תמשיכו להעלות את כל שיעורי מו"ר זצ"ל
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 12
ימי התשובה והלכות עירוב תבשילין
  
הלכות אמירת סליחות בחודש אלול
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ח - תקיעות שופר
  
קול צופייך - פרשת ניצבים תשנ''ח - הלכות ראש השנה
  
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ז - עירוב תבשילין
  
קול צופייך - פרשת האזינו תשנ''ז - הלכות ראש השנה ..
  
קול צופייך - פרשת נשא תשנ''ט - ערב חג השבועות ..
  
קול צופייך - פרשת עקב - תשנ''ט - ענייני ט''ו באב
  
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ט - הלכות נדרים ..
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ט - נשים בתקיעת ..
  
קול צופייך - ראש השנה (חל בשבת) -תשנ''ט - הלכות ..
  
אתם ניצבים היום - יום ראש השנה | פרשת ניצבים
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך