To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
שבועות | קול צופייך - במדבר | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - במדבר
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשנ''ח - הכנות לפסח
מהי חשיבותה של השבת שנלמדת מהמשכן • כיצד משפיע הציווי על השבת עד היום הזה ממש • מהו החיוב בקריאת פרשת פרה ומדוע קוראים אותה דווקא לפני חג הפסח • איך מכשירים את הבית לקראת פסח • באלה מקומות אדם צריך לבדוק ביותר דיקדוק
ט''ז אדר א' ה'תשע''ד

 

• בתחילת הפרשה התורה מלמדת אותנו על חשיבותה של השבת שאפילו מלאכת המשכן אינה נדחית בגללה. ואעפ"י שבני ישראל רצו בכל מאודם ומרצם לבנות את המשכן- הם לא עשו זאת בשבת.


• הציווי על שמירת השבת הגיע מיד לאחר שמשה רבינו ירד מההר. דבר זה לימד את בני ישראל שהשבת היא יסוד גדול באמונה בהקב"ה. יסוד זה עובר מדור לדור שאעפ"י שבזמן הציווי על השבת היו דברים שלא היו קיימים, אבל ציווי השבת הוא לדורות, כך שבכל דור שמתחדשים בו דברים שנראים כמותרים- עדיין צריך לבדוק האם הם מותרים בשבת.


• כשאדם שומר את השבת כל ששת ימי המעשה מתברכים בזכותה, וכדי שאדם יוכל לקיים את הלכות השבת בדקדוק הוא צריך לדעת את הלכות שבת על בוריין ע"י שילמד שוב ושוב את הלכות שבת בדקדוק.


• ישנו חיוב של קריאת ארבע פרשיות בחודש אדר, וישנה מחלוקת האם קריאת פרשת פרה היא מדאורייתא או מדרבנן. מקריאת פרשת פרה אנחנו לומדים כיצד אדם צריך להיטהר לפני ה', וקוראים את זה לפני חג הפסח כדי שאדם יגיע לפסח בטהרה.


• כדי שאדם יגיע מוכן לחג הפסח הוא צריך להתחיל להוציא חמץ מביתו לפני החג. וצריך לנקות טוב טוב את כל הבית מחמץ ובפרט את אותם מקומות בהם חמץ מצויי דהיינו מקומות שמסתובבים שם ילדים, או מקומות שיש סבירות שיש שם חמץ כמו ברכונים וזמירונים שהיו על שולחן שסעדו עליו וכדו'


• יהודי צריך להודות להקב"ה שהוא בן חורין. ההודאה היא רק על אדמת ארת ישראל שעם ישראל נכנס אליה לאחר יציאת מצריים ומתן תורה, ולכן לא טוב אותם אלה שהולכים לעשות את חג הפסח בחוץ לארץ.

 

 

 

קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשנ''ט - הלכות חג ..
  
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשס''א - רחיצת ..
  
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשס''ב - זמן ..
  
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשס''ד - חודש ..
  
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשס''ו - הלכות ..
  
קול צופייך - פרשת ויקהל-פקודי - תשס''ז – הלכות פסח
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 35 לפרשת ויקהל פקודי - י''ח אדר תשנ''ח - 16.03.98
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
לא לפחד לירש את הארץ
  
הברכה שטמונה בשמירת השבת
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
דרשה לשנת החמישים למדינת ישראל
  
דרשה לשנת הארבעים ותשע למדינת ישראל
  
הלכות ליל הסדר
  
כשרות העוגיות פפושדו הנילושות בקמח ויין
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת במדבר ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בחקותי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ח ..
להמשך