To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
דיני סעודת פורים ושאר ענייני הפורים - ה'תשנ''ח
המן נתלה בניסן- אז למה נקבע פורים באדר • למה לא נהגו להכות כשמזכירים את פרעה • במה שונה תענית אסתר משאר התעניות • כיצד אדם יוכל לקיים את מצוות פורים כהלכתם
י' אדר ה'תשע''ד

• הניצחון של היהודים היה בתליית המן שהייתה בחודש ניסן. אם כך- מדוע קבעו את פורים בחודש אדר? אלא עונה הבן איש חי שהחכמים ראו התנוצצות שיש בחודש אדר ולכן קבעו את ההודאה בחודש הזה.


• מדוע נהגו להכות כשאומרים המן במגילה ולא מכים כשאומרים פרעה בהגדה של פסח? אלא שיעבוד פרעה הובטח כבר לאברהם אבינו שייגמר, אך נס חג הפורים היה בהנהגה מיוחדת של הקב"ה שעם ישראל היה באותה תקופה מפוזר ומפורד וניצלו.

 


• תענית אסתר שונה מכל שאר הצומות כיוון שבסופו של דבר הייתה ישועה גדולה בזכותה לעומת שאר הצומות שהם מרמזים על פורענות. מסיבה זו הקלו חכמים בתענית זו מתעניות אחרות, כגון: לחולה וכדו'.

 

• שליח ציבור שהתענה בתענית אסתר ועכשיו צריך לקרוא את המגילה אבל הוא רעב- יכול במקום צורך גדול לטעום משהו לאחר צאת הכוכבים קודם קריאת מגילה.

 


• הגזירה של המן הייתה גם על הנשים ולכן גם נשים חייבות במצוות פורים ובקריאת המגילה. אך הן צריכות להיזהר שלא יגיעו לבית הכנסת עם ילדים קטנים וע"י כך יפריעו לקריאת המגילה של כלל הציבור.

 


• ישנם פרטים רבים על מצוות פורים ובשיעור ישנו דיון לגבי הברכות שמברכים על המגילה ועל ברכת שהחיינו. כמו כן במשלוח מנות ישנם כמה וכמה דינים שמפורטים בשיעור כךל שכעל אדם יוכל לקיים את מצוות פורים בצורה הטובה ביותר.

 


• על פי מנהג המקובלים סעודת פורים נאכלת בבוקר מיד אחרי קריאת המגילה, אך רוב העולם נוהג לאכול סעודה זו בצהריים. בשיעור ישנו דיון לגבי סעודת פורים שנמשכה לתוך הלילה- האם אומרים "על הניסים" בברכת המזון או שאין אומרים.

פורים ופרשת זכור - ה'תשנ''ח
  
הלכות חודש אדר - ומקרא מגילה - ה'תשנ''ח
  
פורים ותענית אסתר - ה'תשנ''ט
  
הלכות קריאת מגילה - ה'תשנ''ט
  
פרשת זכור וקריאת המגילה - ה'תשנ''ט
  
ברכת שהחיינו בפורים - ה'תש''ס
  
פרשת זכור - ה'תש''ס
  
תענית אסתר ופורים - ה'תש''ס
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 34 לפרשת כי תשא - י''א אדר תשנ''ח - 09.03.98
אסתר פולארד, רעייתו של יונתן פולארד
  
ארון הברית,צנצנת המן,מטה אהרון - הרב יונה מצגר ..
  
ורבים ועמי הארץ מתייהדים | פורים
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | ..
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
עשרה בטבת - חיוב הצום ובעבור מה תיקנו אותו
  
להינצל מפורענות - מלח על השולחן
  
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ט - עשרה בטבת
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ח - תשעה באב שחל ..
  
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ז - צום י''ז בתמוז ..
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ז - מראש חודש אב ..
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך