To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
שבועות | קול צופייך - במדבר | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - במדבר
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
זהירות ממחלוקת בשבת | פרשת ויקהל
מחלוקת ואש בוערת ושורפת זה דבר מקביל • התורה הקדושה מזהירה מלהבעיר אש ביום השבת • הדבר חמור שבעתיים כשהמחלוקת והמריבות היא בין איש לאשתו • וסיפור עם לקח ממרן הרב


"לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ בְּכֹל מֹשְׁבֹתֵיכֶם בְּיוֹם הַשַּׁבָּת" (ל"ה, ג')


דרכו של היצר הרע הוא ללבות את אש המחלוקת בין אדם לרעהו, ובפרט בין איש לאשתו. לשם כך הוא מוצא שדה נרחב לפעולה דווקא בערב שבת, כשיש לחץ גדול בבית בשל ההכנות לשבת.

 

יש לרמוז על כך מציווי התורה: "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" – כלומר, אל תגררו אחרי אש המחלוקת המתלקחת בין איש לאשתו בשעת ההכנות לשבת, שאז היצר הרע גורר את כל הבית למחלוקת יותר מבכל זמן אחר.

 

מספר מרן הרב זצוק"ל -

כאשר הייתי דיין בבית הדין בבאר שבע, שמתי לב כי בכל יום ראשון היו נפתחים הרבה תיקי גירושין, ולרוב על תגרות קטנוניות שאין בהם ממש. כשביררתי את הנושא הבנתי שהסיבה לכך היא, מחמת שביום שבת אין מה לעשות: הבעל אינו הולך להתפלל בבית הכנסת או ללמוד תורה, ולכן יש לו זמן להתקוטט עם אשתו. ביום ראשון היו באים לפתוח תיק בבית הדין.

 

לכן הוריתי למזכיר בית הדין, שכל תיק שייפתח ביום ראשון, יידחה הדיון בו בכמה חודשים. עד אז יתקררו הרוחות. ברוך ה', הרבה תיקים נסגרו עוד לפני שהגיעו בכלל לדיונים...

 

 

גם אדם נחשב ישמע את הרב | סיפור פרשת ויקהל
  
מאה - ועשרים יום בעולם הבא | פרשת ויקהל
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
זכותו של בצלאל | פרשת ויקהל
  
מעלותיה של שבת קודש | פרשת ויקהל
  
בזכות שמירת השבת הפרנסה מתברכת | פרשת ויקהל
  
האומנים שבמקדש ומלמדי התורה - סיפור פרשת ויקהל
  
כתוב תגובה
מתוך תנא דבי אליהו - ה'תשע''ד
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
לעת צרה
  
הברכה שטמונה בשמירת השבת
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
הארבה שלימד את כולם על שמירת שבת ותחיית המתים | ..
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
עשרה בטבת - חיוב הצום ובעבור מה תיקנו אותו
  
יום חמישה עשר באב - מה מעלתו וחשיבותו?
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת במדבר ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בחקותי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ח ..
להמשך