To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
שבועות | קול צופייך - במדבר | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - במדבר
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
זכותו של בצלאל | פרשת ויקהל
מה המשותף בין מרים, חור, ויהודה • איך משתלבים העניינים של חינוך הילדים, הצלה גופנית, וקידוש ה` • למה זוכים הורים שמוסרים את נפשם למען קיום התורה

 


"בְּצַלְאֵל בֶּן אוּרִי בֶן חוּר לְמַטֵּה יְהוּדָה" (ל"ה, ל')

 

כתב רש"י: "'בן חור' – בנה של מרים היה".

 

בוא וראה מה שכרה של מסירות הנפש. יהודה מסר את נפשו בשביל להציל את בנימין ולהחזירו לאביו; מרים מסרה את נפשה על הצלת התינוקות והצלת משה רבינו, וגם על חינוך בנות ישראל לאמונה בה', כמו שראינו ביציאת מצרים; חור מסר את נפשו על קידוש השם כאשר ניסה למנוע מישראל לחטוא בחטא העגל.


בזכות שלושה דורות אלו של מסירות נפש יצא מהם בצלאל, שהיה בנו של חור משבט יהודה ונכד למרים. ואף הוא מסר את נפשו על העבודה, כמו שנאמר עליו: "'ויעש בצלאל' – לפי שנתן נפשו על המלאכה יותר משאר חכמים נקראת על שמו".

 

 

גם אדם נחשב ישמע את הרב | סיפור פרשת ויקהל
  
מאה - ועשרים יום בעולם הבא | פרשת ויקהל
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
זהירות ממחלוקת בשבת | פרשת ויקהל
  
מעלותיה של שבת קודש | פרשת ויקהל
  
בזכות שמירת השבת הפרנסה מתברכת | פרשת ויקהל
  
האומנים שבמקדש ומלמדי התורה - סיפור פרשת ויקהל
  
כתוב תגובה
מתוך תנא דבי אליהו - ה'תשע''ד
סנגוריא של משה רבנו על עם ישראל | פרשת דברים
  
מנהג התספורת לילד בן שלוש (''חאלקה'')
  
הארבה שלימד את כולם על שמירת שבת ותחיית המתים | ..
  
משה רבינו וגאולת ישראל | פרשת שמות
  
קול צופייך - פרשת וארא - תשנ''ט - דיני טוחן ולש ..
  
קול צופייך - פרשת תצווה תשנ''ט - פרשת זכור וקריאת ..
  
קול צופייך - פרשת קורח תשנ''ט - הלכות מוקצה
  
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ט - י''ז בתמוז ובין ..
  
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ט - חודש אלול, שופר ..
  
שלום בין הבדואים בנגב
  
דרכי הרב בחינוך
  
רגיש ללב של ילד קטן
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת במדבר ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בחקותי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ח ..
להמשך