To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת שמיני - תשס''ג - שואלים ודורשים בהלכות פסח
מדוע הקפידו חז"ל דווקא בחג הפסח ללמוד שלושים יום קודם החג את הלכותיו • על מה יש להקפיד במצה לליל הסדר • מהם "מעות חיטים" • כיצד צריך לקיים את בדיקת החמץ בצורה המהודרת ביותר

• משה רבינו תיקן לישראל שילמדו את הלכות החג שלושים יום קודם החג. לימוד הלכות החג הוא לא רק לפני החג אלא גם בחג עצמו. בחג הפסח ישנו עניין מיוחד ללמוד את הלכות החג קודם לחג כיוון שישנם הרבה דינים ופרטים בחג זה.


• המצה אותה אוכלים בליל הסדר היא מצווה ולכן באפיית המצה צריך שתהיה אפיה לשמה, אך צריכים להקפיד שלא למכור את המצות האלה ביוקר כיוון שאין לכך שום הצדקה.


• השולחן ערוך כתב דין מיוחד בפסח (ונכון לנהוג בו בכל החגים) והוא חלוקת מעות חיטים, דהיינו צדקה לאותם אלה שלא השיגה ידם לקנות דברים לחג. על ידי נתינת הצדקה לעניים לקראת החג מרבה את השלום בעם ישראל ומברכת את הנותן.


• בערב פסח עורכים בדיקת חמץ, וצריך להקפיד לבדוק בזמן. אחרי הבדיקה אדם מבטל את החמץ בפיו ולמחרת הוא שורף אותו. בעלי המוסר רמזו שהחמץ הוא כמו יצר הרע ואדם שמבטל אותו מחשיב את עצמו לעפר. אדם שאינו יכול לבדוק או לבטל את החמץ בעצמו- צריך למנות שליח לכך כדי שלא יימצא חמץ ברשותו בפסח.

 

 

קול צופייך - ערב פסח - תשנ''ח - הגדה של פסח, ..
  
קול צופייך - פרשת שמיני - תשנ''ח - דיני ביעור ..
  
קול צופייך - שבת חול המועד פסח - תשנ''ט - ערב ..
  
קול צופייך - שביעי של פסח - תשנ''ט - מוריד הטל ..
  
קול צופייך - פרשת שמיני - תש''ס - בדיקת חמץ ברכת ..
  
קול צופייך - פרשת שמיני - תשס''א - הלכות ספירת ..
  
קול צופייך - פרשת שמיני - תשס''ב - חול המועד פסח ..
  
קול צופייך - פרשת שמיני - תשס''ה - הלכות פסח
  
קול צופייך - פרשת שמיני - תשס''ח – דיני הכשר כלים
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 294 - לפרשת שמיני - כ' אדר ב תשס''ג - 24.03.03
הלכות ליל הסדר
  
כשרות העוגיות פפושדו הנילושות בקמח ויין
  
דיני בדיקת חמץ וערב פסח
  
הלכות חודש ניסן - חמץ ומצה
  
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשנ''ט - הלכות חג ..
  
קול צופייך - פרשת ויקרא תשנ''ט - ראש חודש ניסן - ..
  
קול צופייך - פרשת צו - תשנ''ט - הלכות ערב פסח
  
תורה מאירת פנים
  
בדיקת החמץ של סבא
  
חמץ בפסח
  
קול צופייך - פרשת שמיני - תש''ס - בדיקת חמץ ברכת ..
  
קול צופייך - פרשת תזריע - תש''ס - הכשרת כלים של ..
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך