To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ג - דיני מוקצה בשבת וביו''ט
מהם גבולות ההיתר במלאכות יום טוב שהותרו לצורך אוכל נפש • במה חמור יום טוב יותר משבת • כיצד ולצורך מה מותר להדליק אש ביום טוב • איזה דברים צריך להכין מערב יום טוב • הצורה הראויה והנכונה לעמוד בתפילה
י''ז אדר א' תשע''ד

 

* שיעור הוידאו יעלה בקרוב אי"ה. עמכם הסליחה.

 

• יום טוב הותר במלאכת אוכל נפש אך מנגד דין המוקצה בו חמור יותר. ולכן אם יש עצמות וקליפות שהתפרקו ביום טוב עצמו אסור לטלטלן כלל בשונה משבת. גם אם אדם אוכל פיצוחים וכדו' בשבת וביום טוב אסור לו לשים אותם בצלחת כי אז הוא מבטל את הכלי מהיכנו כי לא יכול לטלטלו.


• ישנו איסור להדליק אש בשבת. גם ביום טוב אסור להדליק סתם אש אך מותר להדליק אש מאש קיימת לצורך בישול. היו כאלה שרצו להגיד שמותר לשפשף גפרור ביום טוב ולהדליק ממנו אש אך כבר דחו בתוקף דעה זו כיוון שזה מבעיר ממש. אך אף על פי שהותר שימוש והדלקת אש ביום טוב אסור להדליק את החשמל כיוון שיש בזה עוד איסורים. 


•  אסור לחתוך ביום טוב שום דבר ואפילו לצורך האוכל ולכן אם אדם יודע שיצטרך להשתמש ביום טוב בנייר כסף וכדו' יחתוך מערב יום טוב נייר בשיעור הרצוי לו כדי שלא יצטרך לחתוך ביום טוב עצמו.
 •בשעת התפילה אדם עומד לפני מלך ולכן צריך שמלבושיו יהיו נאים ומכובדים כדי שלא יראה כמזלזל במלך. דין זה הוא גם בברכת המזון שחיובה מדאורייתא. 

 

קול צופייך - פרשת במדבר - תשנ''ח - הלכות חג ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר תשנ''ט - סעודת יום טוב
  
קול צופייך - פרשת במדבר תש''ס - מלאכות ביום טוב
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''א - דיני ומנהג חג ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ב - הלכות בישול, ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ד - הלכות יום טוב, ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ה - הכנה לקבלת ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ו - ראש חודש שחל ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ז - הלכות שבת ויום ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ח – כוחה של התפילה
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 303 - לפרשת במדבר - כ''ד אייר תשס''ג - 26.05.03
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
הלכות יום טוב וראש השנה
  
הלכות תפילה ותפילות ימים נוראים
  
מעלתה הגדולה של התפילה | פרשת דברים
  
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
הברכה שטמונה בשמירת השבת
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
הארבה שלימד את כולם על שמירת שבת ותחיית המתים | ..
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת שמיני ..
להמשך
קול צופייך - פרשת צו התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת ויקרא ..
להמשך