To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
ההבדל בין המן הרשע לפרעה האכזר | פורים
בפורים אנו מחויבים למחות את זכר המן האגגי • לעומת זאת על רשע לא פחות אכזר - פרעה, לא נצוטנו למחות את שמו כמו המן הרשע • האם לפרעה יש פרוטקציה שאין להמן ?

 

דברי מרן הרב זצוק"ל - 

 

עוד מקשה ה"בן איש חי" זיע"א, לשם מה הנהיגו להכות ב"המן" בכל כך הרבה רעש עם רעשנים וכדו', וכי פרעה לא יותר גרוע מהמן, והרי השתעבד בעם ישראל כל כך קשה, הוא הרג ילדים רכים, שחט אותם, זרק אותם ליאור בעודם חיים, עינה בעם ישראל, קיבל מכות, קריעת ים-סוף, ולמרות הכל לא מכים כלל ולא עושים שום רעשנים, ואילו כאן מכים ועושים את כל הרעש הזה!

 

ויש לדעת, שכל הניסים והנפלאות שעשה עמנו הקב"ה היה בדרך של חסד גמור, זה לא היה מגיע לנו! הרי נהנו מסעודתו של אחשורוש, השתחוו לצלם, מפוזרים, מפורדים, היו ביניהם בעלי מחלוקת ומריבה אחד עם השני, כך שעם כל זה לא היה מגיע להם כאלה ניסים ונפלאות! אבל הרי מרדכי היהודי וגם אסתר המלכה עוררו את הציבור, הילדים בכו וגעו כצאן, עם ישראל ישבו בצום, בשמים משה רבנו עמד וסנגר עליהם, היתה אתרעותא דלתתא ואתערותא דלעלא, וכך השתנה המצב עד שהתקיים בהם "ונהפוך הוא".

 

אבל במצרים הרי הקב"ה הבטיח לאברהם אבינו "ידוע תדע כי זר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, כך שכל הסדר כבר נקבע מראש והיה זה מכח הבטחתו של הקב"ה שיצאה נגדו נקמתו של הבורא יתברך שמו ויתעלה. ולכן לא עושים רעשנים וכדומה. 

מי היה ''עד המדינה'' בסיפור מגילת אסתר ? | פורים
  
הויכוח בין אסתר המלכה לחכמי הסנהדרין | פורים
  
סיפור המגילה במבט נכון ואמיתי | פורים
  
אסתר המלכה - שרה אימנו ע"ה - ולהבדיל המצביא ..
  
הטעם לתענית אסתר דווקא בחודש אדר | פורים
  
מעלת יום תענית אסתר וסגולותיו | פורים
  
צביעותם של חוקי הרשעים - המן אחשוורוש ודיני משפט ..
  
הלכות מחצית השקל ושבת שקלים - ערוץ 7
  
משנכנס אדר מרבים בשמחה - גם באדר א'? | פורים
  
מתנות לאביונים ותחפושות מה הקשר ביניהם ? | פורים
  
נס ושמו מגילת אסתר | פורים
  
משלוח המנות של המלבי''ם | פורים
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 34 לפרשת כי תשא - י''א אדר תשנ''ח - 09.03.98 לצפייה בשיעור המלא
ארון הברית,צנצנת המן,מטה אהרון - הרב יונה מצגר ..
  
ורבים ועמי הארץ מתייהדים | פורים
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | ..
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
מכת ברד - פרעה מכביד את ליבו - פרשת וארא
  
קול צופייך - פרשת בשלח - תשנ''ט - הלכות ברכות
  
קול צופייך - פרשת תצווה תשנ''ט - פרשת זכור וקריאת ..
  
יוסף מייעץ לפרעה | פרשת מקץ
  
שם הפעילות 1
  
שם הפעילות 2
  
שם הפעילות 3
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך