To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי - תשס''ג - הלכות נדרים
מעלת וכוח הדיבור • עניין הנדרים • עוון וחומרת לשון הרע • מצוות תלמוד תורה • שילוב של פרנסה ולימוד תורה • אסור לאדם לידור ללא סיבה או מטרה • דין הנודר בכתיבה או בחלום

 

* שיעור הוידאו יעלה בקרוב אי"ה. עמכם הסליחה.

 

•    אם צריך מאוד להיזהר בדיבורו כי יש לו מעלה גדולה, ולכן אם אדם הוציא מפיו דבר בלשון שבוע חייב לקיים את דבריו כי כוחו של הדיבור גדול. גם עוון לשון הרע הוא חמור מטעם זה שכיוון שהדיבור יכול להרוג צריך להיזהר בו מאוד.

 

•    מצוות תלמוד תורה היא המצווה החשובה שקיימת לאדם כיוון ש"תלמוד תורה כנגד כולם". אדם חייב לעסוק בתורה בכל רגע  ואם הוא היה מגיע לדרגתו של רבי שמעון בר יוחאי היה יכול ללמוד כל היום ופרנסתו הייתה נעשית בידי אחרים.

 

•    צריך להיזהר מאוד בנדרים כיוון שאם לא יכול לקיימם חטאו גדלו. אמנם יכול לידור נדרי זירוז כדי לזרז את עצמו בלימוד ובעשיית המצוות. בשיעור ישנו דיון באדם שנדר בכתב אם צריך התרה או אם נדר בחלום אם יצטרך להתיר.

 

 

קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ז - מנהגי זכר ..
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ..
  
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי תשנ''ט - בן ..
  
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי תש''ס - דיני בין ..
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי - תשס''א - הלכות בין ..
  
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי תשס''ב - בין ..
  
קול צופייך - פרשת מטות-מסעי - תשס''ד - בין ..
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי - תשס''ו - הלכות נדרים
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי - תשס''ז – הלכות ..
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 311 - לפרשת מטות-מסעי - כ''א תמוז תשס''ג - 21.07.03
מה עושה הרב אליהו זצ''ל בשמים? - ימימה מזרחי
  
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ח - מצוות ואמירת ..
  
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ח - הלכות נדרים ..
  
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ז - עירוב תבשילין
  
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ט - הלכות נדרים ..
  
הרב עובדיה הדאיה - כמו אברהם ושרה
  
מתנות לאביונים כבר נתת ?
  
הנהגות הנצרך לנקביו
  
שני מלכים בשיחה ישירה וקשה | פרשת ויגש
  
לדיבור שלנו יש עוצמה
  
שינוי מנהג בעניין ברכת ההדלקה
  
מעלת פה שעתיד לדבר עם השכינה | פרשת שמות
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך