To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
הכשרת הבית לפסח - ה'תשנ''ח
מהו החיוב בקריאת פרשת פרה ומדוע קוראים אותה דווקא לפני חג הפסח • איך מכשירים את הבית לקראת פסח • באלה מקומות אדם צריך לבדוק ביותר דיקדוק
ט''ז אדר א' ה'תשע''ד

• ישנו חיוב של קריאת ארבע פרשיות בחודש אדר, וישנה מחלוקת האם קריאת פרשת פרה היא מדאורייתא או מדרבנן. מקריאת פרשת פרה אנחנו לומדים כיצד אדם צריך להיטהר לפני ה', וקוראים את זה לפני חג הפסח כדי שאדם יגיע לפסח בטהרה.


• כדי שאדם יגיע מוכן לחג הפסח הוא צריך להתחיל להוציא חמץ מביתו לפני החג. וצריך לנקות טוב טוב את כל הבית מחמץ ובפרט את אותם מקומות בהם חמץ מצויי דהיינו מקומות שמסתובבים שם ילדים, או מקומות שיש סבירות שיש שם חמץ כמו ברכונים וזמירונים שהיו על שולחן שסעדו עליו וכדו'

• כמו כן איך מנקים את נקיון הקירות שליד הכיריים, נקיון ארונות המטבח ובדיקתם, תיקי נשים וילדים וכיסי בגדי ילדים.

כמה סיכומי הלכות עיקריים - 

•  ארון מטבח וכל מקום שרגילים להכניס בו חמץ, ואפילו חדר
מסויים אם האש הנקתה ובדקה וגם הכניסה בו כלים כשרים –
של פסח מעיקר הדין פקע ממנו חזקת חמץ ואין צורך לחזור –
ולבדוק.


 •  אם לא הכניסה בו עדיין כלים כשרים של פסח, חייב הבעל
לבודקו בליל בדיקת חמץ בחורים ובסדקים שבו.


• אם בדקה האשה במהלך הנקיון בנר בכל החורים והסדקים ובלי
ברכה אין חיוב על הבעל לחזור ולבדוק בליל בדיקת חמץ. וטוב 
שתדביק פתח בולט שכתוב בו שמקום זה כשר ונבדק.


•  כל מקום שהוא ספק אם הכניסו בו חמץ חייב בבדיקה.

 
•  כיסים של בגדי ילדים וכן תיקים של ילדים חייבים בבדיקה 
היטב כל כיס וכיס. גם אם נקתה אותם האשה היטב, יבדוק
שלושה כיסים מכל הבגדים בליל בדיקת חמץ.

• יהודי צריך להודות להקב"ה שהוא בן חורין. ההודאה היא רק על אדמת ארת ישראל שעם ישראל נכנס אליה לאחר יציאת מצריים ומתן תורה, ולכן לא טוב אותם אלה שהולכים לעשות את חג הפסח בחוץ לארץ.

הלכות פסח - פרשת החודש והגעלת כלים - ה'תשנ''ח
  
הכשרת כלים, ביעור מעשרות, שבת הגדול - ה'תשנ''ח
  
הגדה של פסח, בדיקת חמץ, ערב פסח וליל הסדר - ..
  
חול המועד ושביעי של פסח - ה'תשנ''ח
  
ראש חודש ניסן - ברכת האילנות - ובדיקת חמץ - ..
  
שביעי של פסח ביעור מעשרות - ה'תשנ''ט
  
30 יום קודם הפסח - ה'תשנ''ט
  
הלכות ערב פסח - ה'תשנ''ט
  
בדיקת חמץ ברכת האילנות - ה'תש''ס
  
הכשרת כלים של פסח - ה'תש''ס
  
חמץ ומצה - ה'תש''ס
  
בדיקת חמץ וערב פסח
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 35 לפרשת ויקהל פקודי - י''ח אדר תשנ''ח - 16.03.98
הלכות ליל הסדר
  
כשרות העוגיות פפושדו הנילושות בקמח ויין
  
דיני בדיקת חמץ וערב פסח
  
הלכות חודש ניסן - חמץ ומצה
  
באור פניך
  
זכור לטוב
  
דורש טוב לעמו
  
אביהם של ישראל חלק ראשון
  
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשנ''ט - הלכות חג ..
  
קול צופייך - פרשת ויקרא תשנ''ט - ראש חודש ניסן - ..
  
קול צופייך - פרשת צו - תשנ''ט - הלכות ערב פסח
  
גדולת מרדכי - הספדים
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך