To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
אש בלב יהודי | פרשת צו
מה המוסר השכל מהציווי שהאש על המזבח תישאר בוערת תמיד • איך גורמים להתלהבות בעבודת ה` שתבער באופן נצחי • ומה הסגולה לשים נגד עיננו בעת ניסיונות בעבודת ה`

"הִוא הָעֹלָה עַל מוֹקְדָה עַל הַמִּזְבֵּחַ כָּל הַלַּיְלָה עַד הַבֹּקֶר וְאֵשׁ הַמִּזְבֵּחַ תּוּקַד בּוֹ... וְהָאֵשׁ עַל הַמִּזְבֵּחַ תּוּקַד בּוֹ לֹא תִכְבֶּה... אֵשׁ תָּמִיד תּוּקַד עַל הַמִּזְבֵּחַ לֹא תִכְבֶּה" (ו', ב' ה'-ו')


חזרה התורה והזכירה פעמים רבות את האש היוקדת במזבח. ולא עוד, אלא החמירה בכיבויה. וכל מה שנעשה בבית המקדש ובמשכן רומז לאדם.


אסור לאדם להתקרר בעשיית המצוות. חייב הוא לעשותן ביקידת אש, בחום ובהתלהבות. כך הוא עומד נגד היצר הרע, שמדרכו היא לקרר את האדם בקיום המצוות. 


דוגמה לדבר: כשאדם אוכל מצה בלילה הראשון של חג הפסח יש לו שמחה גדולה; אבל ביום שביעי של פסח, בסוף החג, כבר אין הוא מרגיש שמחה מיוחדת.


על כן באה התורה ואומרת לאדם: גם מצוות שאתה רגיל לעשותן עליך להקפיד שהאש לא תכבה. את המצוה תקיים באותה ההתלהבות ובאותו החשק, כאילו זו הפעם הראשונה. הדגש כאן הוא על ההתמדה: "אש תמיד תוקד על המזבח". גם אם התגבר האדם כארי וקם יום אחד מוקדם להתפלל, אל יקרר את עצמו: עליו להתמיד בכך, מתוך חשק והתלהבות, ולקום בכל יום ויום מוקדם לתפילה.


רמז נוסף אנו שומעים בהוראת התורה על אש התמיד. הקרבן והמזבח מכפרים על חטאי האדם ועל עוונותיו. שמא יאמר האדם: אחטא, אביא קרבן ויתכפר לי. על כך משיבה התורה: חלילה! אדם שמביא קרבן צריך כל הזמן לראות לנגד עיניו את חטאו, בבחינת (שם נ"א, ה'): "וחטאתי נגדי תמיד". אם יראה את אש העבירה מולו – "אש תמיד תוקד" – הוא יצטער מאוד על שגגתו, והדבר יועיל לו שלא ייכשל יותר.

 

 
לבישת בגדי הכוהנים ומשמעותה | פרשת צו
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו - ה'תשע''ד
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
סנגוריא של משה רבנו על עם ישראל | פרשת דברים
  
ציצית ותפילין ויציאת מצרים
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | ..
  
התמידות בעבודת ה' | פרשת תצווה
  
כוחו של כל יהודי - לצאת מהעבדות - פרשת יתרו
  
תמימות בקיום מצוות | פרשת שופטים
  
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ח - מצוות ואמירת ..
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ח - תקיעות שופר
  
קול צופייך - פרשת וישלח - תשנ''ט - הלכות חנוכה
  
ביכורים והאדם - פרשת כי תבוא | פרשת כי תבוא
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך