To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
הלכות פסח - פרשת החודש והגעלת כלים - ה'תשנ''ח
מה המיוחד במצוות קידוש החודש • מדוע יש מצווה למנות דווקא לפי חודשים עבריים • מהם המנהגים בקריאת פרשת החודש כשחל ר"ח בשבת • מתי מותר להקדים את זמן בדיקת חמץ • כיצד מכשירים סכינים? מהם המקומות שצריך לנקות מחמץ בדקדוק

• משה רבינו התקשה בעיבור השנה עד שהקב"ה הראה לו את הלבנה בכדי שידע מתי החודש מתחדש. מצווה זו של קידוש החודש היא המצווה הראשונה שבתורה שניתנה לכלל עם ישראל והיא מעידה על כך שהקב"ה הוא השולט בזמן ולא שעונים וכדו'.

• מניין החודשים אותם אנחנו מונים הוא מניין עברי ולכן לא טוב להשתמש במניין חודשים לועזי כיוון שהעדות של "החודש הזה לכם" מעידה על כך  שישראל הם אלה שהם ראש לאומות.

• בשבת שלפני ראש חודש ניסן קוראים בפרשת החודש להורות שראש חודש ניסן הוא ראש לכל החודשים. בשבת כשחל ראש חודש וקוראים בפרשת החודש ישנם כמה מנהגים בעניין קריאת התורה והקדישים כיוון שמוציאים לשושה ספרי תורה. בשיעור מובאים פרטי הדינים לפי המנהגים השונים.

• בדיקת חמץ נעשית באור לי"ד בניסן, אך אם עוזב את המקום בו נמצא כגון שהולך להתארח למהלך החג או בחור ישיבה שעוזב את מקומו למהלך ימי החג- צריך לבדוק את המקום קודם שעוזב.

• צריך להגעיל את הכלים שמשתמש בהם בפסח כיוון שכל השנה השתמש בהם לחמץ ישנם פרטים שונים בהגעלה וראוי שאדם יבדוק קודם שמגעיל את הכלי שבו הוא רוצה להשתמש. בהגעלת הסכינים ישנם דינים מיוחדים המפורטים בשיעור.

• המקומות אותם צריך לנקות בצורה היסודית ביותר הם המקומות שבהם רגילים להכניס חמץ ובמיוחד בכיור ובתנור כיוון ששם נמצא חמץ באופן קבוע צריך לדקדק בו ביותר. ומסוגל החודש הזה שנגאלו בו אבותינו במצרים לזכות ולהיגאל בגאולה השלימה.
 

הכשרת הבית לפסח - ה'תשנ''ח
  
הכשרת כלים, ביעור מעשרות, שבת הגדול - ה'תשנ''ח
  
הגדה של פסח, בדיקת חמץ, ערב פסח וליל הסדר - ..
  
חול המועד ושביעי של פסח - ה'תשנ''ח
  
ראש חודש ניסן - ברכת האילנות - ובדיקת חמץ - ..
  
שביעי של פסח ביעור מעשרות - ה'תשנ''ט
  
30 יום קודם הפסח - ה'תשנ''ט
  
הלכות ערב פסח - ה'תשנ''ט
  
בדיקת חמץ ברכת האילנות - ה'תש''ס
  
הכשרת כלים של פסח - ה'תש''ס
  
חמץ ומצה - ה'תש''ס
  
בדיקת חמץ וערב פסח
  
כתוב תגובה
-----
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 36 לפרשת ויקרא - כ''ה אדר תשנ''ח - 23.03.98
דיני בדיקת חמץ וערב פסח
  
הלכות ומנהגים להתרת נדרים בימים נוראים
  
שבויית מלחמה וחודש אלול | פרשת כי תצא
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ..
  
קול צופייך - פרשת ויקהל פקודי - תשנ''ט - הלכות חג ..
  
קול צופייך - פרשת ויקרא תשנ''ט - ראש חודש ניסן - ..
  
קול צופייך - פרשת צו - תשנ''ט - הלכות ערב פסח
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ט - תשעת הימים ושבוע ..
  
מדוע השבת לא מברכים את החודש | פרשת ניצבים
  
בדיקת החמץ של סבא
  
סיפור נפלא לראש חודש - אמירת יעלה ויבא
  
הלכות ראש חודש ואמירת יעלה ויבא
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך