To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ד - דיני תשלומים בתפילה, ושבת ערב ר''ח
חוקים ומשפטים • מעלת משפטי ישראל לעומת משפטי אומות העולם • עניין התפילה ומעלתה • זמני התפילות • תפילת תשלומין • טעות בתפילה • מעלתה של תפילת מנחה • תפילת ערבית - רשות או חובה ?

 


•    פרשת השבוע נקראת "משפטים" ועניינה הוא החוקים והמשפטים שנתן הקב"ה לעם ישראל שאינם כמו החוקים והמשפטים של אומות העולם אלא כולם על פי ציווי הקב"ה ועל פי האמת המוחלטת.

 

•    כשיש לאדם חולה בתוך ביתו הוא מתפלל עליו והקב"ה שומע את תפילתו. מעלתה של התפילה גדולה וחשובה כל כך עד שיש בכוחה לשנות את הטבע. ביום פורים זו שעת רצון גדולה ולתפילה בעת ההיא יש חשיבות רבה.

 

•    את התפילות צריך להתפלל בזמנים אותם קבעו להם חז"ל. אם אדם איחר את זמן התפילה בשוגג יכול להשלימה בתפילה הסמוכה לה. אמנם אם שכח לומר בתפילה תוספת שצריך להוסיף (בגלל ראש חודש וכדו')- אינו צריך להשלים בתפילה הסמוכה לה, אך אם טעה בתפילה ישנם פעמים שצריך להשלים בתפילה הסמוכה לה.

 

•    תפילת ערבית במקורה תוקנה כתפילת רשות כיוון שיעקב אבינו רצה להתפלל מנחה והשמש שקעה לו והתפלל ערבית. זמנה של תפילת מנחה חשוב מאוד ואליהו הנביא נענה בתפילה זו- לכן חשוב להקפיד על תפילה זו שתהיה בזמנה. ולכתחילה טוב שיתפלל מנחה קטנה אך אם לא הספיק - יכול להתפלל מנחה גדולה.

 

קול צופייך - פרשת משפטים תשנ''ח - דיני וענייני ..
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשנ''ט - זכר למחצית ..
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תש''ס - נטילת ידיים
  
קול צופייך - פרשת משפטים תשס''א - זכר למחצית השקל
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ב - שבת שקלים, ..
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ג - הלכות שבת ב'
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ה - הכנות לשבת
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ו - דיני עבד ..
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ז - הלכות תלמוד ..
  
קול צופייך - פרשת משפטים - תשס''ח - הלכות תפילה
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 341 - פרשת משפטים - כ''ד שבט תשס''ד - 16.02.04
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
הלכות תפילה ותפילות ימים נוראים
  
מעלתה הגדולה של התפילה | פרשת דברים
  
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
ורבים ועמי הארץ מתייהדים | פורים
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | ..
  
גאולת עם ישראל | פרשת משפטים
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
משה רבינו וגאולת ישראל | פרשת שמות
  
עצרת תפילה וזעקה נגד חובת הגיוס
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך