To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ד - הלכות פורים
פורים שחל במוצאי שבת • קריאת פרשת זכור • מצוות הכוונה בקריאת פרשת זכור • הכנות קודם החג שלושים יום • קריאת מגילה • מצוות יום הפורים : משלוח מנות - מתנות לאביונים - סעודה
ו' ניסן תשע''ד

 

•    כשחג הפורים חל במוצאי שבת יש להיזהר שלא לעשות מלאכה של הכנה בשבת לקראת הפורים ולכן צריך להיזהר לחכות עד שתצא השבת כדי שיוכלו להביא את המגילות והרעשנים לבית הכנסת.

 

•    קריאת פרשת זכור היא מצווה דאורייתא וקוראים אותה בשבת לפני פורים. מנהגינו לומר פיוט "מי כמוך" בסמוך לקריאת התורה בשבת זו, וטוב שאדם ילמד קודם הקריאה את פירוש המילים וייאמר את הנוח של ה"לשם ייחוד".

 

•    שלושים יום קודם החג דורשים בהלכות החג - ולכן מנהגינו מיד לאחר תפילת שחרית ביום פורים ללמוד הלכות פסח. וצריך להיזהר בחמץ כבר מפורים כיוון שאדם לא תמיד שם לב ותוך כדי סעודת פורים מתפזר לו חמץ בספרים, ברכונים וכדו'.

 

•    ביום פורים ישנם מצוות רבות שאדם צריך לקיים: מקרא מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים, סעודה ועוד. בשיעור ישנה הרחבה על ענייני מצוות אלו - כיצד אדם יוכל לקיימם בצורה הטובה ביותר.

 

 

קול צופייך - פרשת תצווה - תשנ''ח - פורים ופרשת ..
  
קול צופייך - פרשת תצווה תשנ''ט - פרשת זכור וקריאת ..
  
קול צופייך - פרשת תצווה - תש''ס - הלכות ציצית
  
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''א - תענית אסתר ..
  
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ב - שבת זכור ..
  
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ג - הלכות שבת ג'
  
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ה - הדלקת נרות שבת
  
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ו - שבת זכור
  
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ז – תענית, שבת ..
  
קול צופייך - פרשת תצווה - תשס''ח – הלכות נרות שבת
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 343 - פרשת תצווה - ח' אדר תשס''ד - 01.03.04
ורבים ועמי הארץ מתייהדים | פורים
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | ..
  
זכור לטוב
  
רעיון לפרשת ראה - משהו חדש מתחיל
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ..
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ח - תשעה באב שחל ..
  
קול צופייך - פרשת נשא תשנ''ח - הלכות הבדלה
  
קול צופייך - פרשת תרומה - תשנ''ט - קריאת המגילה
  
קול צופייך - פרשת תצווה תשנ''ט - פרשת זכור וקריאת ..
  
קול צופייך - פרשת אמור - תשנ''ט - ספירת העומר
  
תורה מאירת פנים
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך