To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ד - הלכות יום טוב, ובשר וחלב
מהו ההיתר למנות את בני ישראל • איזה מלאכות הותרו ביום טוב ואיזה מלאכות חמורות יותר ביום טוב משבת קודש • האם מותר להשתמש ביום טוב בגפרור ? • ההרחקות שנוהגים בעת אכילת מאכלי חלב ובשר על שולחן אחד

 

•   בתחילת חומש במדבר המכונה חומש הפקודים ישנו מניין של בני ישראל.המניין הוא הגברים לבד מהטף. אף על פי שישנו איסור למנות את עם ישראל- מותר למנותם ע"י דבר עקיף כגון בקע לגולגולת וכדו'.


•  ביום טוב הותרה מלאכה לצורך אוכל נפש, אך יש דברים שחמורים ביום טוב יותר משבת כגון מוקצה ונולד. המלאכה שהותרה ביום טוב היא מלאכת הבערה לצורך אוכל נפש ביום טוב עצמו.


• אף על פי שהותרה מלאכת הבערה ביום טוב. אסור לכבות את האש, ולכן צריך להעירך לכך מבעוד מועד. וחשוב לדעת שכל ההיתר הוא רק בהדלקת האש עצמה אבל בחשמל יש עוד כמה וכמה איסורים ולכן אינו מותר ביום טוב.


• ישנם כאלה שרצו להתיר להדליק אש ממש ע"י גפרור ביום טוב עצמו כיוון שהם סברו שהאש כבר קיימת בגפרור, אך בעל הבא"ח ואיתו רוב האחרונים כבר דחו את דבריהם ואסרו כליל את השימוש בגפרור ביום טוב.


• ישנו מנהג לאכול מאכלי חלב בשבועות. וצריך לדעת שישנם כמה הרחקות שחז"ל קבעו למקרה שבו שני בני אדם אוכלים על שולחן אחד, אחד חלבי ואחד בשרי.

 

• אדם צריך להתנאות במצוות לפני הקב"ה, בשיעור ישנו פירוט של כמה דברים שבהם אדם יכול להתנאות לפניו במצוות. ישנם איסורי שבת שאסורים גם ביום טוב ובשיעור ישנם כמה דוגמאות לאיסורים אלו.

 

 

 

קול צופייך - פרשת במדבר - תשנ''ח - הלכות חג ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר תשנ''ט - סעודת יום טוב
  
קול צופייך - פרשת במדבר תש''ס - מלאכות ביום טוב
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''א - דיני ומנהג חג ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ב - הלכות בישול, ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ג - דיני מוקצה ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ה - הכנה לקבלת ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ו - ראש חודש שחל ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ז - הלכות שבת ויום ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ח – כוחה של התפילה
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 354 - פרשת במדבר - כ''ו אייר תשס''ד - 17.05.04
קול צופייך - פרשת ויגש - תשע''ד - כי מכבדי אכבד
  
סגולה לאריכות ימים
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
ברכות וברכת המזון
  
הלכות יום טוב וראש השנה
  
ימי התשובה והלכות עירוב תבשילין
  
הלכות ראש השנה ותקיעת שופר
  
הלכות תפילה ותפילות ימים נוראים
  
סנגוריא של משה רבנו על עם ישראל | פרשת דברים
  
סוכה וארבעת המינים
  
בקשת גשמים בתפילת העמידה - ''ברך עלינו'' - - ברכת ..
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת שמיני ..
להמשך
קול צופייך - פרשת צו התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת ויקרא ..
להמשך