To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת מטות-מסעי - תשס''ד - בין המיצרים, זכר לחורבן
מעלת וכוח הדיבור שמשפיע במציאות • זהירות בנדרים או שבועות • עשיית תשובה בבין המצרים • הנהגות זכר לחורבן במשך השנה, ובבין המצרים • אמירת תיקון חצות ביום • מהלכות מוקצה.

 

* שיעור הוידאו יעלה בקרוב אי"ה. עמכם הסליחה.

 

  • כוח דיבורו של האדם הוא גדול ומעלתו חשובה ולכן אדם שמוציא דבר מפיו בלשון נדר- חייב לקיימו כיוון שהדיבור משפיע ומחייב. בימי בין המצרים אדם צריך לשוב בתשובה על חטאיו ומעשיו וביניהם החטא של הוצאת דברים בפיו בלי שאמר עליהם "בלי נדר".

 

  • מחורבן בית המקדש תיקנו חז"ל לעשות זכר לחורבן בכל שמחה שאדם עורך ולכן אם אדם בונה ומסייד בית צריך להשאיר אמה על אמה שאינה מסוידת זכר לחורבן, וכן כשעורך סעודה צריך להשאיר בה דבר מועט לא שלם זכר לחורבן. זו הסיבה ששוברים כוס בחתונה- כדי להזכיר שעדיין השמחה אינה שלימה והבית עדיין חרב.

 

  • בימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב אנחנו נוהגים מנהגי אבלות זכר לחורבן ולכן אף על פי שמעיקר הדין מותר לשאת אישה עד ראש חודש אב מנהגינו שלא לישא אישה כבר מי"ז בתמוז. גם שמיעת שירים אסורה בימים אלה כיוון שהדבר מביא את האדם לידי שמחה.

 

  • בימים אלה המנהג הוא לבכות ולומר תיקון חצון גם בחצות היום, ואנחנו אומרים רק את תיקון רחל.

 

  • בשבת אדם צריך להיזהר מדברים שרגיל לעשותם בחול ובפרט באיסור מוקצה כיוון שהוא רגיל להשתמש בדברים אלה בדרך שיגרה ביום חול. בשיעור ישנם כמה פרטים של הלכות הנוגעות למוקצה.

 

קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ז - מנהגי זכר ..
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ..
  
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי תשנ''ט - בן ..
  
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי תש''ס - דיני בין ..
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי - תשס''א - הלכות בין ..
  
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי תשס''ב - בין ..
  
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי - תשס''ג - הלכות ..
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי - תשס''ו - הלכות נדרים
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי - תשס''ז – הלכות ..
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 362 - פרשת מטות מסעי - כ''ג תמוז תשס''ד - 12.07.04
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
לעת צרה
  
הלכות ומנהגים להתרת נדרים בימים נוראים
  
עלייה לתורה לאדם שאינו משלם את נדרו
  
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ח - מצוות ואמירת ..
  
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ט - עשרה בטבת
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ..
  
קול צופייך - פרשת ואתחנן תשנ''ח - ט''ו באב
  
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ח - הלכות נדרים ..
  
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ז - צום י''ז בתמוז ..
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ז - מראש חודש אב ..
  
קול צופייך - פרשת ואתחנן תשנ''ז - מדרש איכה – ..
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך