To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
שמירת המצוות בהידור | פרשת אמור
מה ההבדל המהותי בין "שמירת המצוות" ל"עשיית המצוות" ? • האם מספיק שמירה ללא עשייה או עשייה ללא שמירה • ומדוע התורה ציוותה אותנו בלשון כפול • הכל על חומרות והידורים, צריך או לא צריך ?

 

"וּשְׁמַרְתֶּם מִצְו‍ֹתַי וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם אֲנִי ה'" (כ"ב, ל"א) 

 


מה היא השמירה ומה היא העשייה?


כתב רש"י (בשם תורת כהנים כ"ב, קל"ו): "'ושמרתם' – זו המשנה, 'ועשיתם' – זה המעשה". לומר לך שלא די בלימוד (השמירה) או במעשה (העשייה) לחוד, אלא צריך את שניהם (וראה פירוש אחר בראב"ע).


ויש לבאר עוד: השמירה היא בבחינת (מועד קטן ה' ע"א): "עשו משמרת למשמרתי", דהיינו הוספת חומרות על גבי מה שאסרה התורה, כגדר וסייג. ואילו העשייה היא שורת הדין עצמה. החשיבות ב"שמירה", כלומר בהוספת החומרות, היא בכך שהיא מגלה את אהבת ה' של האדם, שאינו מסתפק במצוות שה' ציווהו, אלא הוא מוסיף חומרות והידורים.


אולם, על האדם לדעת שלא לערב את התחומים, ציווי הוא ציווי וחומרה היא חומרה. זאת כדי שלא יבוא לידי איסור "בל תוסיף".

 

 

זהירות בחינוך | פרשת אמור
  
דוגמא אישית | פרשת אמור
  
דוגמה אישית | סיפור פרשת אמור
  
איך להזהיר את הילדים מפני איסורים ? | פרשת אמור
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו ה'תשע''ד
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
סנגוריא של משה רבנו על עם ישראל | פרשת דברים
  
ציצית ותפילין ויציאת מצרים
  
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | ..
  
התמידות בעבודת ה' | פרשת תצווה
  
כוחו של כל יהודי - לצאת מהעבדות - פרשת יתרו
  
תמימות בקיום מצוות | פרשת שופטים
  
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ח - מצוות ואמירת ..
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ח - תקיעות שופר
  
קול צופייך - פרשת וישלח - תשנ''ט - הלכות חנוכה
  
קול צופייך - פרשת וישב - תשנ''ט - הלכות חנוכה חלק ..
  
ביכורים והאדם - פרשת כי תבוא | פרשת כי תבוא
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - חול המועד פסח ..
להמשך
קול צופייך - ערב פסח התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת מצורע ..
להמשך