To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
הלכות חינוך קטן - ה'תשנ''ח
"מצות חינוך לילדים" מה מצווה זו כוללת • מהי הזהירות המופלגת שיש יותר עם ילדי הכוהנים • מדוע אסור לומר דברים שאינם אמת לילדים •מאלו איסורים צריך להפריש את הילדים • קדושת הכוהנים - האם כהן ראשי לוותר על קדושתו
 

• אדם מחוייב לדאוג לחינוך ילדיו. ילדי הכוהנים צריכים שמירה וחינוך מיוחדים כיוון שהם עתידים לעבוד בבית המקדש ויש להם דינים מיוחדים. עם ישראל מצווים לשמור ולכבד את הכוהנים בגלל הקדושה שטבועה בהם.
• חלק מהדרך בה מחנכים את הילדים היא על ידי דוגמא אישית ולכן אם מבטיחים לילד דבר כלשהו חייבים לקיים את ההבטחה כי אחרת הילד יוכל ללמוד ששקר הוא דבר שמותר.


• כל יהודי מחוייב לדאוג שילדו לא יתנהג חס ושלום באיסור, ולכן אם הוא רואה שהילד בא לעבור על איסור צריך להפריש אותו מהאיסור. גם איסורים ששייכם במבוגרים כמו אבקת חלב נכרי וכדו'- צריך להיזהר לא לתת לילד.


• חלק מקדושתם של הכוהנים נוגע לאיסור להיטמא למת. כהן שרוצה להיכנס לבית חולים צריך לוודא שאין שם נפטר. אמנם אם בא לטיפול רפואי יכול להקל.


• מכיוון שקדושה זו חקוקה בגופו ממש של הכהן, לכן אינו יכול להחליפה ולכן היא חלה עליו ועל זרעו, וישמח בקדושה זו שעל ידה הוא יכול לקדש את כל עם ישראל.

 

כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 43 - פרשת אמור - ח' אייר ה'תשנ''ח - 04.05.98
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
גמילות חסד של אמת - אף בעליונים
  
ומה עם ''אלמנה ויתום לא תענון''?
  
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
מנהג התספורת לילד בן שלוש (''חאלקה'')
  
כשרות העוגיות פפושדו הנילושות בקמח ויין
  
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | ..
  
קול צופייך - פרשת וישב - תשנ''ט - הלכות חנוכה חלק ..
  
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ז - סליחות וברכות ..
  
קול צופייך - פרשת בא - תשנ''ט - הלכות ברכות - א'
  
קול צופייך - פרשת צו - תשנ''ט - הלכות ערב פסח
  
קול צופייך - פרשת לך לך - תש''ס - ברכת החיטה ..
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך