To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
האש הפנימית בלב כל יהודי | פרשת במדבר
מה הטעם שפרשו בגד ארגמן על גבי המזבח • 2 הניסים הגדולים שהתרחשו בעת פרישת בגד הארגמן • הרמז שלמדים מכך בעבודת ה` • איך אפשר להגיע שיבער בנו אש עבודת ה` תמיד

 

וְדִשְּׁנוּ אֶת הַמִּזְבֵּחַ וּפָרְשׂוּ עָלָיו בֶּגֶד אַרְגָּמָן" (ד', י"ג)  

 


"ואש שירדה מן השמים, רבוצה תחת הבגד כארי בשעת המסעות ואינה שורפתו שהיו כופין עליה פסכתר של נחושת (רש"י, יומא כ"א ע"א)


נס מיוחד היה בפרישׂת הבגד על המזבח: מצד אחד כלי הנחושת לא כיבה את האש, ומצד שני האש לא שרפה את הבגד המונח על כלי הנחושת.


אלא שיש להבין: מדוע היה צורך שהאש תדלק בשעת המסעות?


אפשר ללמוד מכאן רמז למוסר בעבודת ה'. אש הקדושה הבוערת באדם היהודי, אש ההתלהבות בעבודת ה', איננה צריכה להיות רק (דברים ו', ז') "בשבתך בביתך", אלא גם כאשר האדם נמצא במצב של (שם שם) "ובלכתך בדרך".


מכאן שגם כשאדם יוצא לדרך צריך להתפלל בצאתו ובחזרתו, ולשנות את לימודו ללא הפסקה. ואם עשה כך, הרי שהאש רבוצה כארי בתוך גופו.

 

 

 

מקודשת | סיפור לפרשת במדבר
  
מתאגדים סביב לב אחד | פרשת במדבר
  
לימוד הרב לתלמידו | פרשת במדבר
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו - ה'תשע''ד
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
כוחו של כל יהודי - לצאת מהעבדות - פרשת יתרו
  
קול צופייך - פרשת כי תבוא תשנ''ז - הלכות תשובה ..
  
קול צופייך - פרשת שמות - תשנ''ט - דיני מבשל בשבת
  
קול צופייך - פרשת וישב - תשנ''ח - הלכות חנוכה ..
  
הלכות חנוכה - חלק ב' - ה'תשנ''ח
  
קול צופייך - פרשת שמות - תשנ''ח - הלכות שבת ותפילה
  
הלכות בישול בשבת - ה'תשנ"ח
  
ההנהגה עם חלה - תרומה שהופרשה
  
קול צופייך - פרשת ויצא תשס''א - הלכות שמיטה ..
  
התלהבות בעבודת ה' | פרשת תרומה
  
דרך לימוד התורה ועבודת ה' | פרשת תצווה
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת שמיני ..
להמשך
קול צופייך - פרשת צו התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת ויקרא ..
להמשך