To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ה - הכנה לקבלת התורה
חניית המשכן • ספירת בני ישראל במדבר • עניין קביעות ועמל התורה • דרכי הלימוד • הפצת תורה ותמיכה בלומדי תורה • זהירות בצניעות • הכנה לשבועות
כ''ו אייר תשע''ד

 

•    התורה קושרת את החנייה במדבר לעניין המשכן, ותמיד פרשה זו היא סמוכה לחג השבועות. והעניין בא לרמז על הקביעות שיש לאדם לאחר שלושים יום, ויש נפקא מינא בדבר לקביעת מזוזה, להיחשב כבן חו"ל ועוד.

 

•     עיקר עניין התורה הוא העמל בה שמביאה את האדם לדביקות בבורא. ישנם בגמרא סיפורים על גדולי הדורות שבסבלנות אין קץ לימדו את כל עם ישראל תורה, ואעפ"כ החיוב על כל אדם בלימוד, וטוב שילמד בצורה מסודרת כדי שגם יזכור את לימודו.

 

•    בלימוד תורה ישנה אפשרות נוספת והיא תמיכה בבני תורה, ע"י שאדם תומך ומפרנס בני תורה נחשב הדבר שגם הוא חלק מלומד התורה ושותף בה. אמנם גם אדם כזה צריך לקבוע עיתים לתורה מעבר לתמיכה שהבוא נותן.

 

•    הקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערה וגם נתן להם שכר טוב על כך. זו הסיבה שקמחית ששמרה שלא יראו קורות בתה את שערותיה זכתה שבניה שימשו בכהונה. וטוב שכל אדם יקפיד גם בדברים שהוא לא מחוייב בהם מעיקר הדין ויקבל שכר טוב על כך.

 

קול צופייך - פרשת במדבר - תשנ''ח - הלכות חג ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר תשנ''ט - סעודת יום טוב
  
קול צופייך - פרשת במדבר תש''ס - מלאכות ביום טוב
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''א - דיני ומנהג חג ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ב - הלכות בישול, ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ג - דיני מוקצה ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ד - הלכות יום טוב, ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ו - ראש חודש שחל ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ז - הלכות שבת ויום ..
  
קול צופייך - פרשת במדבר - תשס''ח – כוחה של התפילה
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 408 - במדבר - כ''א אייר תשס''ה - 30.05.05
סיפור נפלא על לימוד התורה
  
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
ומה עם ''אלמנה ויתום לא תענון''?
  
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
מעלתה הגדולה של התפילה | פרשת דברים
  
מעלת תומכי התורה
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
מעלת נושאי התורה | פרשת נשא
  
התמידות בעבודת ה' | פרשת תצווה
  
נתינת תרומה בחשק ובהלהבות | פרשת תרומה
  
כוחו של כל יהודי - לצאת מהעבדות - פרשת יתרו
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת שמיני ..
להמשך
קול צופייך - פרשת צו התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת ויקרא ..
להמשך