To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי תשנ''ט - בן המיצרים
הצער הנדרש מאיתנו על חורבן הבית • מצווה לשוב בימים אלו בתשובה • זהירות מכניסה למקום סכנה • תקנות שקבעום בבין המצרים • קריעה על מקום המקדש ועל חורבן ערי ישראל
ג'' סיון תשע''ד

 

•    הימים של בין המצרים הם ימים של צער גדול על החורבן, וראוי שבזמנים אלה אדם ישוב בתשובה על מעשיו ובפרט על אותם דברים שבגללם נחרב הבית שהם שנאת חינם ועוון לשון הרע. ימים אלו הם גם ימי דין ולכן צריך אדם להיזהר מלהיכנס בהם למקום סכנה.

 

•    ישנם כמה טעמים למנהגי הצער בימים אלו ועיקר הטעם הוא קשור לחורבן בית המקדש. בתחילה תיקנו לאסור דברים שונים כל השנה אך כיוון שראו שאין הציבור יכול לעמוד בזה תיקנו שהדברים יהיו אסורים בשלושת השבועות בלבד.

 

•    הצער על חורבן הבית הוא בכל השנה כולה ולכן אם אדם רואה את מקום המקדש במשך כל השנה כולה ולא ראה את זה שלושים יום קודם- צריך לקרוע את בגדו כאבל. אמנם אם בא בזמנים שאין מתאבלים בהם (חול המועד, שבת וכדו')- אינו צריך לקרוע.

 

•    ההלכה שצריך לקרוע על החורבן היא לא רק על בית המקדש אלא אפילו אם רואה ערים בארץ ישראל שנמסרו לידי הגויים צריך לקרוע עליהם, ולצערינו בדור האחרון חזרנו לקרוע על מקומות אלו.

 

 

קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ז - מנהגי זכר ..
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ..
  
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי תש''ס - דיני בין ..
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי - תשס''א - הלכות בין ..
  
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי תשס''ב - בין ..
  
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי - תשס''ג - הלכות ..
  
קול צופייך - פרשת מטות-מסעי - תשס''ד - בין ..
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי - תשס''ו - הלכות נדרים
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי - תשס''ז – הלכות ..
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 103 - לפרשת מטות-מסעי - כ''א תמוז תשנ''ט - 05.07.99
אֵין שְׁכִינָה שׁוֹרָה אֶלָּא מִתּוֹךְ שִׂמְחָה ..
  
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
לעת צרה
  
ביטחון באחדות ובשמחה - וגאולה רק מה' | פרשת ויחי
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
עשרה בטבת - חיוב הצום ובעבור מה תיקנו אותו
  
יום חמישה עשר באב - מה מעלתו וחשיבותו?
  
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ט - עשרה בטבת
  
ביכורים והאדם - פרשת כי תבוא | פרשת כי תבוא
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ..
  
קול צופייך - פרשת ואתחנן תשנ''ח - ט''ו באב
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך