To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
שבועות | קול צופייך - במדבר | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - במדבר
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
האם שמירת השבת באה לידי ביטוי דווקא במלאכות שיש בהם טירחה? • והאם התקדמות הטכנולגיה מונעת מאיתנו לשמור שבת או דווקא להיפך • הברכה שיש בשמירת השבת

 


דברי מרן הרב זצוק"ל - 

 

עוד הוסיף משה רבנו ואמר להם: דעו לכם, יש דור שבו שמירת שבת מתבטאת בכך שצריכים לשמור מלעשות מלאכות מורכבות וקשות שיש בהם טרחה מרובה, למשל - פעם היו מדליקים אש בעקבות כך שהיו צריכים לקבץ עצים וזרדים יבשים, להביא שתי אבנים ולהכות אחת בשניה עד שיוצא ניצוץ, ואת הניצוץ היו צריכים לכוון לערמת הזרדים והעצים שוב ושוב עד שתתפס ותבער בהם אש, אבל היום הדלקת האש אינה כרוכה בשום טירחה, אלא בלחיצת כפתור פשוטה.

 

הטכנולוגיה והקדמה הביאה היום את כל העולם למצב בו לא יכולים להסתדר בלעדיהם, וכגון לשמוע חדשות ולהתעדכן בכל מה שקורה בכל העולם. והכל בעצת היצר שזומם בכל עת להמציא דרכים חדשות כדי לפתות בהם את האדם. בתקופות קודמות היו גרים בכפר אחד ובשכנות אחת, אבל היום התרחב הישוב מאוד והחלה חובה מוסרית לביקורים האיש את רעהו, או חובה הלכתית לבקר בן את אביו מדין כיבוד אב ואם, ומשום כך היצר הרע מסית את הבנים לנסוע ח"ו בשבת בטענה ש"השתנה המצב" ואין החומרה רבה כל כך כמו שהיה בתקופה בה ניתנה התורה...

 

הקב"ה ידע שעתידה הטכנולוגיה המגיעה לעולם להביא את האדם לטענות כוזבות כאלה, על כן ציוה על ידי משה נביאו על הזהירות הרבה שבשמירת השבת בכל התקופות. וזהו שהתורה אומרת: "וְשָׁמְרוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַשַּׁבָּת לַעֲשׂוֹת אֶת הַשַּׁבָּת לְדֹרֹתָם בְּרִית עוֹלָם". מהו "לדורותם"? אלא הוא כפי שביארנו שהברית של שמירת השבת היא "ברית עולם" שעומדת וקיימת "לדורותם" למרות שיהיו כמה תקופות ודורות בהם המציאות עלולה להשתנות אבל חומרת שמירת השבת לעולם לא משתנה! ולא יכול לומר אדם אני אחליט לפי המצב כיצד לנהוג או כיצד ניתן ח"ו "להתעלם" מחומרות אלו ואחרות. ועל זה אומר ה"אור החיים" הקדוש, מהו שכתוב "שבת שבתון קודש לה'"? ללמדנו שהקב"ה הוא שקובע כיצד עלינו לשמור את קדושת השבת ומה מותר ומה אסור לעשות בה, ואין לאף אחד את הזכות לשנות מקדושתה מאומה. 

 

שמירת שבת – סגולה לברכה במעשי ידיו !


יש שינוי בלשון שהתורה השתמשה כהזהירה שהמלאכות אינן נעשות אלא בששה ימים בלבד:

בפרשתנו התורה אומרת: "שֵׁשֶׁת יָמִים תֵּעָשֶׂה מְלָאכָה". ובפרשת כי תשא כתוב: "שֵׁשֶׁת יָמִים יֵעָשֶׂה מְלָאכָה". ועוד, שהתורה לא אומרת שבששה ימים תַּעֲשֶׂה מלאכה, אלא תֵּעָשֶׂה או יֵעָשֶׂה, ללמדנו – שמי ששומר שבת, יש לו ברכה במעשי ידיו וכל מלאכתו נעשית מאליה, וככל שמוסיפים בשמירת השבת בכניסתה וביציאתה – הברכה שרויה יותר. 


חובת ידיעת הלכות שבת על בוריין


המשנה ברורה כותב בהקדמתו להלכות שבת, ומביאים את אותם דברים בשמו של הבעל שם טוב בעניין מעלת שמירת השבת – והוא, שכמו שקבעו חכמים ללמוד הלכות חג וחג, שלושים יום קודם לפסח יש ללמוד הלכות פסח וכן לפני כל חג וחג כדי לדעת את הלכותיו על בוריין, כך יש ללמוד קודם לשבת ששה ימים הלכות שבת כדי שלא להכשל ח"ו באיסורי שבת. כלומר, שלפי זה יש לקבוע מדי יום לימוד הלכות שבת ממוצאי שבת ועד לכניסתה.

 

והנה, כיון שהמטרה בלימוד זה היא כדי לדעת את הלכות שבת, אם יש אדם שלמד הלכות שבת כדבעי ויודע אותן על בוריין, אין לו צורך ללמוד בכל יום רק הלכות שבת כיון שכבר בקי בהן. אבל אם אדם לא יודע את הלכות שבת בהבנה ובידיעה ברורה מהו המעשה שמותר והאסור בשבת – מוטלת עליו החובה ללמוד ולדעת את הלכות שבת בכל יום עד שידע אותן באופן מעשי. כמו כן, אם אדם לא יודע על בוריין ועל פה באופן שוטף את כל הלכות שבת, לפחות שידע איפה עליו לפתוח ספר ולעיין כך שאם תעלה שאלה בשבת ידע איפה לפתוח ולמצוא את ההלכה הברורה. ואם גם זה קשה לאדם, לפחות שידע מתי עולה שאלה הקשורה להלכות שבת ואיך לשאול אותה כדי שלא ייכשל חלילה באחד מאיסוריה. 

 

 

גם אדם נחשב ישמע את הרב | סיפור פרשת ויקהל
  
מאה - ועשרים יום בעולם הבא | פרשת ויקהל
  
זהירות ממחלוקת בשבת | פרשת ויקהל
  
זכותו של בצלאל | פרשת ויקהל
  
מעלותיה של שבת קודש | פרשת ויקהל
  
בזכות שמירת השבת הפרנסה מתברכת | פרשת ויקהל
  
האומנים שבמקדש ומלמדי התורה - סיפור פרשת ויקהל
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 35 לפרשת ויקהל פקודי - י''ח אדר תשנ''ח - 16.03.98 לצפייה בשיעור המלא
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
הברכה שטמונה בשמירת השבת
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
מעלת נושאי התורה | פרשת נשא
  
הארבה שלימד את כולם על שמירת שבת ותחיית המתים | ..
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
יום חמישה עשר באב - מה מעלתו וחשיבותו?
  
להינצל מפורענות - מלח על השולחן
  
באור פניך
  
רעיון לפרשת ראה - ההבדל הדק בין ברכה לקללה
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת במדבר ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בחקותי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ח ..
להמשך