To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
שבועות | קול צופייך - במדבר | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - במדבר
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
מה המוסר והלקח החשוב שאפשר לקחת בעת קריאת המגילה • מהו הרמז שטמון בדין "הקורא את המגילה למפרע לא יצא" • ואיך אפשר לומר שבגלל קריאת מגילה העולם עומד

 

מרן הרב פותח בדבריו בחובה לדעת ולהאמין שכמו שהיו ניסים מעל הטבע בזמן מרדכי ואסתר יהיו בעזרת ה' גם בזמן הזה :

גאון עוזנו ותפארתנו רבנו יוסף חיים בעל ה"בן איש חי" זיע"א אמר דרך דרוש, וגם ב"מיני תרגימא" של חכמי אשכנז כתוב כן, על הדין של מי שקרא את המגילה למפרע - לא יצא ידי חובה. דהיינו, אם אדם קרא פסוק שני לפני פסוק ראשון אל יצא ידי חובה.

 

על זה אומרים בדרך המוסר, שאם אדם אומר את המגילה למפרע, כלומר שאדם אומר שהיה פעם ניסים ונפלאות, ועכשיו אין כאלה דברים - לא יצא ידי חובה. עלינו מוטלת החובה לקרוא את המגילה כדי להאמין שיש ניסים ונפלאות שהקב"ה עושה עמנו בכל עת, פעם עושה אותם בגלוי ופעם עושה אותם בסתר.

כמו כן יש לשים לב גם לניסים שנעשים בסתר שגם עליהם מוטלת החובה להודות ולהלל :

"... שמכסה את זה בדרך טבע כמו שהמן ואסתר ומרדכי עשו סעודה ואכלו ושתו והכל היה מכוסה בדרך הטבע, אבל את הניסים והנפלאות עושה הקב"ה בכל עת ובכל שעה לפי צורכיהם של כלל עם ישראל ולפי צרכיו של כל פרט ופרט בעם ישראל. והניסים והנפלאות שעשה הקב"ה, יעשה עמנו גם בימינו בזמן הזה. ועל כן לדעתו של הטורי זהב ואליבא דהשולחן ערוך יצא, שקריאת המגילה זה כדברי תורה"

בהמשך השיעור מרן הרב חוזר לרעיון שפתח בו, והוא האמונה הטהורה בבורא עולם שכל אחד יוכל לקבל לתוכו בעת קריאת המגילה, הרב הקדים להביא את דברי המדרש שבזכות קריאת מגילה הכל עומד, ועל זה שואל מרן הרב :

 "... ובגלל מקרא מגילה הכל נעמד?! אלא נראה לומר, משום שמקרא מגילה זה אמונה טהורה בהקב"ה! מקרא מגילה זה כמו שרש"י אמר שמ"ח נביאים וז' נביאות לא הצליחו להחזיר אותנו בתשובה ואילו הסרת הטבעת שבמקרא מגילה החזירה אותנו בתשובה אמיתית ושלמה, תשובה עד כדי כך שאמרו חז"ל עליהם "קיימו וקבלו - קיימו מה שקבלו כבר", כך שקיבלו את התורה בשמחה ולא כמו שהיה בהר סיני שכפה עליהם הקב"ה הר כגיגית. אם כן, כיון שמקרא מגילה מבטאת את כל הדברים האלה, על כן זו החשיבות."

 

מי היה ''עד המדינה'' בסיפור מגילת אסתר ? | פורים
  
הויכוח בין אסתר המלכה לחכמי הסנהדרין | פורים
  
סיפור המגילה במבט נכון ואמיתי | פורים
  
אסתר המלכה - שרה אימנו ע"ה - ולהבדיל המצביא ..
  
הטעם לתענית אסתר דווקא בחודש אדר | פורים
  
מעלת יום תענית אסתר וסגולותיו | פורים
  
צביעותם של חוקי הרשעים - המן אחשוורוש ודיני משפט ..
  
הלכות מחצית השקל ושבת שקלים - ערוץ 7
  
משנכנס אדר מרבים בשמחה - גם באדר א'? | פורים
  
מתנות לאביונים ותחפושות מה הקשר ביניהם ? | פורים
  
נס ושמו מגילת אסתר | פורים
  
משלוח המנות של המלבי''ם | פורים
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 32 לפרשת תרומה תשנ''ח לצפייה בשיעור המלא
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
אֵין שְׁכִינָה שׁוֹרָה אֶלָּא מִתּוֹךְ שִׂמְחָה ..
  
מרן הרב מספר על הבבא סאלי
  
ביטחון באחדות ובשמחה - וגאולה רק מה' | פרשת ויחי
  
פגיעה בשלימות הארץ = כפירה בבורא עולם | פרשת שלח ..
  
דרשה לשנת החמישים למדינת ישראל
  
דרשה לשנת הארבעים ותשע למדינת ישראל
  
ורבים ועמי הארץ מתייהדים | פורים
  
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | ..
  
כוחו של כל יהודי - לצאת מהעבדות - פרשת יתרו
  
הארבה שלימד את כולם על שמירת שבת ותחיית המתים | ..
  
ביכורים והאדם - פרשת כי תבוא | פרשת כי תבוא
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת נשא התשע''ח ..
להמשך
קול צופייך - פרשת במדבר ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בחקותי ..
להמשך