To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
שאלות ותשובות

שאלות ותשובות אקטואליים, מעובדים ומלוקטים ממבחר ספרי מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
עלייה לאוטובוס ללא תשלום
אדם שהעלה את בנו לאוטובוס והערים על הנהג ולא שילם, האם צריך להשיב? והאם מועילה התשובה?

תשובה:
במקרה שאדם לא שילם כרטיס נסיעה, לכאורה פשוט הדבר  שצריך לשלם למשרדי חברת האוטובוסים את הכסף ובזה השיב את הגזלה.

 

אך לא כך הדבר, כי יכולים להיות שני מקרים:
א. מקרה שגנב מהחברה.
ב. מקרה שגנב מהנהג.
במקרה השני, כגון שעלה לאוטובוס, לקח כרטיס ולא שילם עליו - במקרה זה הוא גזל את הנהג כי הכרטיס שייך לו, ועל-כן צריך להשיב את הגזל לנהג עצמו (ובמקרה ולא  יודע מי היה הנהג, זו שאלה בפני עצמה).
אך במקרה הראשון, אם עלה לאוטובוס ולא שילם הרי זה גזל מהחברה, וזו בעצם הבעיה, שהרי הוא גזל יותר משווה פרוטה אבל הוא גזל את כל חברי הקאופרטיב והוא חייב להחזיר לכל אחד ואחד מהם פחות משווה פרוטה.
אך החזר שווה פרוטה הוא נקרא השבת הגזלה אבל החזר פחות משווה פרוטה אינו החזר וכעין זה אמרה הגמרא (כתובות ל"ב:) "הכהו הכאה שאין בה שווה פרוטה - לוקה". וכן פסק הרמב"ם (פי"ט הל' סנהדרין ה"ד) ובשו"ע חושן משפט ת"כ סעיף כ' פסק "הכהו הכאה שאין בה שווה פרוטה לוקה כיון שאין בה חיוב ממון". והוא הדין לגזל פחות משווה פרוטה שלוקה כיון שאין בו חיוב ממון. ולכן, אדם שגזל מחברה הרי זה גזל חמוד מאוד לענין ההשבה ולא מקיים את מצות השבה, ואפילו יום הכיפורים אינו מכפר על גזל של פחות משווה פרוטה. וכפי שאמרה הגמרא  (כריתות י"ח ע"ב) שעל מעילה בפחות משווה פרוטה אין יום הכיפורים מכפר.
אך יש להדגיש ולהזהיר:
צריך אדם מאוד מאוד להזהר בגזל יחיד וכ"ש גזל מחברה, ולמרות כל האמור לעיל חייב להחזיר להם את הגזל ועדיף שיכתוב לאחראים על החברה ויבקש מהם שימחלו לו.

 

בברכה רבה
מרדכי אליהו (מקום החותם)
ראשון לציון הרב הראשי לישראל

חתימת הרב מרדכי אליהו


ע"י הרב שמואל זעפרני שליט"א

החזרת כסף שנלקח שלא ברשות
  
כתוב תגובה
התקבלו
1
תגובות
22/07/2015 | גילה ברבי
מה קורה אם הנהג ויתר על התשלום? זה גם גזל?
התשובה פורסמה ע''י הרב בעלוני מכתב מאליהו שיצאו לאור בין השנים תשמ''ג - תשמ''ט
שאלות ותשובות לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך