To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
הלכות ימי ''בין המיצרים'' חלק א' - שנת תשנ''ח
ימי בין המצרים • דרגות שונות באבילות בימים אלו והתחלת מנהגי בין המצרים • הדברים שאירעו לאבותינו בי"ז בתמוז ובתשעה באב • אמירת עננו • כיצד ינהג מי שאינו מתענה
כ''ה סיוון ה'תשע''ד

•    הימים שבין י"ז בתמוז לתשעה באב אלו ימים שבהם עם ישראל באבל מיוחד על חורבן הבית. בעבר היו כאלה שצמים בכל הימים בשלושת השבועות אך כיום שנחלשו הדופות אנחנו מתענים בי"ז בתמוז שבו ארעו לאבותינו חמישה דברים קשים ובתשעה באב ארעו חמישה דברים נוספים.

 

•    בשלושת השבועות עצמם ישנה הדרגה. החל משלושת השבועות אנחנו ממעטים בשמחה (לא שומעים שירים וכו'). בר"ח אב ישנם דברים נוספים שאנחנו מחמירים בהם (אכילת בשר וכדו') ובשבוע שחל בו תשעה באב אנחנו מחמירים יותר (רחיצה וכדו'). לגבי ברכת שהחיינו ישנם כמה מנהגים ובשיעור מפורטים מנהגים אלו.

 

•    בי"ז בתמוז אנחנו מתחילים את הצום מעלות השחר. ומנהגינו לומר "עננו" מתפילת שחרית בלחש ובחזרה. אמנם ישנם הנוהגים להתחיל לומר עננו כבר בתפילת ערבית של ערב הצום אעפ"י שלא צמים, ואכן, חלק מהדברים שאיסורם הוא בשלושת השבועות מתחיל כבר מערב י"ז בתמוז.

 

•    אדם שלא צם אינו יכול לעלות לתורה במנחה של הצום כיוון שקריאת התורה נתקנה על עניין הצום. גם באמירת עננו ישנה מחלוקת המפורטת בשיעור אם מי שאוכל יכול לומר או לא.

 

שבוע שחל בו תשעה באב - דיני תשעת הימים
  
דיני בין המיצרים וסכנת נפשות
  
חמש תעניות - ה'תש''ס
  
צום י''ז בתמוז ובין המצרים - שנת תשנ"ז
  
הלכות ימי ''בין המיצרים'' חלק ב' - שנת תשנ''ח
  
מנהגי זכר לחורבן - שנת תשנ"ז
  
מראש חודש אב והלכות תשעה באב - שנת תשנ''ז
  
חודש אב, ושבוע שחל בו תשעה באב - שנת תשנ''ח
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 51 לפרשת בלק - י''ב תמוז תשנ''ח - 06.07.98
אֵין שְׁכִינָה שׁוֹרָה אֶלָּא מִתּוֹךְ שִׂמְחָה ..
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
סליחות ותשובה - וברכות השחר
  
ברכות וברכת המזון
  
ימי התשובה והלכות עירוב תבשילין
  
ישיבה במקום אביו ואמו
  
לעת צרה
  
ביטחון באחדות ובשמחה - וגאולה רק מה' | פרשת ויחי
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
עשרה בטבת - חיוב הצום ובעבור מה תיקנו אותו
  
אמירת שם אביו בעלייה לתורה
  
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ט - עשרה בטבת
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך