To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
צום י''ז בתמוז ובין המצרים - שנת תשנ"ז
הסיבות לצום י"ז בתמוז • אימתי מתחיל זמן התענית ואימתי הוא מסתיים ? • אמירת עננו • שמחה, ברכת שהחיינו, ושמיעת מוזיקה בימי בין המצרים • ימי בין המצרים – ימי דין • התרחקות מסכנה
ט' תמוז ה'תשע''ד
 

•    בי"ז בתמוז אירעו לאבותינו כמה צרות קשות, שבגללם נקבע יום זה ליום צום. בימים אלו אנחנו נוהגים מנהגי אבלות שבסופם נחרב בית המקדש. יש מי שאומר שחורבן הבית הראשון היה בחודש תמוז אך מפני שהתבלבלו בחשבונות- נקבע צום ט' באב כצום על חורבן שתי בתי המקדש.

 

•    כשתיקנו בתחילה את הצומות ה"קצרים" תיקנו שיהיו מתענים גם בלילה, אך כיוון שראו שקשה לצום נשארה תקנת הצומות רק ביום. אמנם פרט לאכילה ושתיה אדם צריך לנהוג במנהגי הצום כבר מהלילה ואכן, יש שאומרים שאמירת "עננו" היא מהלילה. אמנם למנהגינו אנחנו אומרים "עננו" רק מתפילת שחרית.

 

•    בימי בין המצרים נמנעים מלברך שהחיינו כיוון שהברכה היא על השמחה שיש לאדם ובימים אלו אנחנו ממעטים בשמחה. גם לגבי שמיעת שירים ומנגינות בימים אלו אנחנו מחמירים כיוון שהדבר מביא את האדם לידי שמחה.

 

•    כיוון שהימים האלו הם ימי דין אדם צריך להיזהר מלהיכנס בהם לסכנה. ומנהג ישראל קדושים לומר בימים אלה תיקון חצות גם בחצות יום. וצריך לדעת שעיקרה של התענית זה התשובה ולכן צריך דם לפשפש במעשיו בימים אלה.

שבוע שחל בו תשעה באב - דיני תשעת הימים
  
דיני בין המיצרים וסכנת נפשות
  
חמש תעניות - ה'תש''ס
  
הלכות ימי ''בין המיצרים'' חלק א' - שנת תשנ''ח
  
הלכות ימי ''בין המיצרים'' חלק ב' - שנת תשנ''ח
  
מנהגי זכר לחורבן - שנת תשנ"ז
  
מראש חודש אב והלכות תשעה באב - שנת תשנ''ז
  
חודש אב, ושבוע שחל בו תשעה באב - שנת תשנ''ח
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 2 לפרשת פינחס ט''ז תמוז ה'תשנ''ז - 21.07.97
אֵין שְׁכִינָה שׁוֹרָה אֶלָּא מִתּוֹךְ שִׂמְחָה ..
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
ימי התשובה והלכות עירוב תבשילין
  
לעת צרה
  
ביטחון באחדות ובשמחה - וגאולה רק מה' | פרשת ויחי
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
עשרה בטבת - חיוב הצום ובעבור מה תיקנו אותו
  
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ט - עשרה בטבת
  
ביכורים והאדם - פרשת כי תבוא | פרשת כי תבוא
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ..
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ח - תשעה באב שחל ..
  
קול צופייך - פרשת ואתחנן תשנ''ח - ט''ו באב
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך