To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
הלכות ימי ''בין המיצרים'' חלק ב' - שנת תשנ''ח
אבלות בימי בין המצרים • הימנעות משמיעת מוזיקה וברכת שהחיינו בימים • ימים אלו הם ימי דין ולכן חובה להתרחק מסכנות וממחלוקת • אמירת תיקון חצות ביום
ט' תמוז ה'תשע''ד

 

•    פנחס  מסר את נפשו כדי למנוע התבוללות וחלול ה' בעם ישראל ולכן זכה לברית עולם לו ולזרעו אחריו. הוא גרם לשבור את העבודה זרה שרצה זמרי בן סלוא להכניס לעם ישראל.

 

•    בימי בין המצרים אנחנו נוהגים מנהגי אבלות זכר לחורבן. אחד האיסורים הוא שמיעת כלי זמר. ואסור לשיר ולשמוע שירים כלל בימים אלה. אמנם אם ישנה סעודת מצווה יכולים לשיר אך לא ישתמשו בכלי נגינה, טייפ וכדו'.

 

•    עיקר העניין בימים אלו הוא איסור השמחה, ולכן לא מברכים שהחיינו בימים אלה. ואפילו אם האדם הוכרח ללבוש בגד חדש (כגון שנקרעה טליתו וכדו')- לא יברך שהחיינו. 

 

•    ימי בין המצרים הם ימי דין ולכן צריך להיזהר לא להיכנס למקום של סכנה. טוב להימנע מלהקיז דם בימים אלה ומללכת לים. גם כשהולך בדרך צריך שימת לב מיוחדת שלא יבוא לידי סכנה.

 

•    כיוון שאנחנו מוסיפים אבלות בימים אלון על חורבן בית המקדש המנהג הוא להגיד תיקון חצות גם בחצות היום בימים אלו. והמנהג הוא לומר לאמר רק את תיקון רחל בשעות היום ובלילה אומרים תיקון לאה ותיקון רחל. וכיוון שבית המקדש נחרב בגלל מחלוקת ראוי במיוחד בימים אלו להתרחק ממחלוקת 

 

שבוע שחל בו תשעה באב - דיני תשעת הימים
  
דיני בין המיצרים וסכנת נפשות
  
חמש תעניות - ה'תש''ס
  
צום י''ז בתמוז ובין המצרים - שנת תשנ"ז
  
הלכות ימי ''בין המיצרים'' חלק א' - שנת תשנ''ח
  
מנהגי זכר לחורבן - שנת תשנ"ז
  
מראש חודש אב והלכות תשעה באב - שנת תשנ''ז
  
חודש אב, ושבוע שחל בו תשעה באב - שנת תשנ''ח
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 52 לפרשת פנחס - י''ט תמוז תשנ''ח - 13.07.98
קשה סילוקן של צדיקים ''החלבן'' הרב חיים כהן ..
  
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
לעת צרה
  
עשרה בטבת - חיוב הצום ובעבור מה תיקנו אותו
  
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ט - עשרה בטבת
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ..
  
קול צופייך - פרשת ואתחנן תשנ''ח - ט''ו באב
  
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ז - צום י''ז בתמוז ..
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ז - מראש חודש אב ..
  
קול צופייך - פרשת ואתחנן תשנ''ז - מדרש איכה – ..
  
קול צופייך - פרשת בהעלותך - תשנ''ט - נרות שבת ..
  
קול צופייך - פרשת קורח תשנ''ט - הלכות מוקצה
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך