To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
טומאת גוי ובגדיו | פרשת מטות
האם בגוי יש מושג של "טומאה" ו"טהרה" ? • והאם ייתכן מצב שבגדי הגוי נטמאו אך הוא עצמו לא נטמא • ההבדל בין יהודי לגוי – ומדוע ביהודי שייך טומאת מת

 

"וְכֹל נֹגֵעַ בֶּחָלָל תִּתְחַטְּאוּ בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי אַתֶּם וּשְׁבִיכֶם" (ל"א, י"ט)  


אתם ושביכם - לא שהנכרים מקבלין טומאה וצריכין הזאה, אלא מה אתם בני ברית, אף שביכם כשיבואו לברית ויטמאו, צריכין הזאה (רש"י).


רש"י הסביר שהשבויים מן הנכרים אינם מקבלים טומאה, אלא רק "לכשיבואו לברית ויטמאו – צריכין הזאה".
הרמב"ן כתב שבגדי הנכרים מקבלים טומאה, ולכן ציווה משה על הלוחמים "שיחטאו השבי בגדים הנוגעים בחלל".


והוא דבר נפלא: הגוי אינו נטמא, אבל בגדיו נטמאים!


הסבר הדבר:

הרי יהודי נטמא כיון שיש בו נשמה קדושה, וכפי שהסביר בעל ה'אור החיים' הקדוש (י"ט, י"ד): "אדם כי ימות באוהל" – ישראל מטמאין באוהל, ואין אומות העולם מטמאים, שכן להם אין נשמה קדושה.


אבל בגד של גוי ראוי לשמש גם כבגד לישראל, ולכן האפשרות העקרונית הזאת היא המטמאת אותו.

 

 

בקדושה וטהרה | פרשת מטות
  
חשבון הנפש בקבלת ייסורים | פרשת מטות
  
לשחרר את הסתימות | סיפור פרשת מטות
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו - תשע''ד
דרכי טהרה - הלכות טהרת המשפחה
  
ורבים ועמי הארץ מתייהדים | פורים
  
לשם מה תיקנו מצוות - משלוח מנות ומתנות לאביונים | ..
  
התמידות בעבודת ה' | פרשת תצווה
  
כוחו של כל יהודי - לצאת מהעבדות - פרשת יתרו
  
תמימות בקיום מצוות | פרשת שופטים
  
קול צופייך - פרשת וישלח - תשנ''ט - הלכות חנוכה
  
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ח - הלכות נדרים ..
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ט - תשעת הימים ושבוע ..
  
נשמה של אביי ורבא
  
חזר ושנה
  
כשהמחשב טעה
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך