To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
דרשות ומאמרים

רעיונות ודברי תורה על המועדים ופרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
חיפוש במדור זה
       
חשבון הנפש בקבלת ייסורים | פרשת מטות
מדוע באים על היהודי ייסורים וצרות – ועל מה יתלה שבאו • חומרת ביטול תורה • ומהו הרמז שיש לנו בפסוק שמדבר בענייני הגעלה לעניין ייסורים

 

"כָּל דָּבָר אֲשֶׁר יָבֹא בָאֵשׁ - תַּעֲבִירוּ בָאֵשׁ וְטָהֵר...וְכֹל אֲשֶׁר לֹא יָבֹא בָּאֵשׁ -  תַּעֲבִירוּ בַמָּיִם" (ל"א, כ"ג


הגמרא בברכות (ה' ע"א) אומרת: אם באו יסורין על האדם, יפשפש ויבדוק איזה עוון יש בידו. פשפש ולא מצא – יתלה בביטול תורה.


וכולם שואלים: היתכן שיפשפש אדם במעשיו ולא ימצא בהם שום עוון? ביאר רש"י: "פשפש ולא מצא – לא מצא עבירה בידו שבשבילה ראויין יסורין הללו לבוא".


בדרך כלל האדם מקבל את עונשו מידה כנגד מידה. לכן אם לא מצא האדם חטא שעבורו קיבל את היסורין, יתלה בביטול תורה, שבעונשו של עוון זה כל הגוף לוקה. או יתלה בזה שנתבטל מדברי תורה ולכן אינו יודע באיזה עבירה עבר ונכשל. 


דבר זה נרמז בכתוב: "דבר אשר יבוא באש" – העבירה – "תעבירו באש" – של יסורין, ואז "וטהר"; "וכל אשר לא יבוא באש" – כלומר: אם לא מצא עוון בידו – "תעבירו במים" – זו התורה הקדושה, שהרי (ב"ק פ"ב ע"א): "אין מים אלא תורה".

 

 

 

בקדושה וטהרה | פרשת מטות
  
טומאת גוי ובגדיו | פרשת מטות
  
לשחרר את הסתימות | סיפור פרשת מטות
  
כתוב תגובה
תנא דבי אליהו - תשע''ד
סיפור נפלא על לימוד התורה
  
כיצד זוכות הנשים לאור התורה?
  
ומה עם ''אלמנה ויתום לא תענון''?
  
מעלת תומכי התורה
  
מעלת לומדי תורה, וזהירות מפגיעה בהם
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
מעלת נושאי התורה | פרשת נשא
  
הברכה בשמירת השבת | פרשת ויקהל
  
התמידות בעבודת ה' | פרשת תצווה
  
כוחו של כל יהודי - לצאת מהעבדות - פרשת יתרו
  
כבוד השבת ועם ישראל | פרשת בשלח
  
רעיון לפרשת ראה - משהו חדש מתחיל
  
דרשות ומאמרים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך