To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
פורים - שיעור מלאים | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פורים
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ו - דיני ציצית
קלקול וההרס שהשאירו דורו של נח • מעלתו של נח על בני דורו • עניין הקשת בענן במשך הדורות • עונש מידה כנגד מידה • מעלת הציצית • צורת עיטוף הטלית • זהירות בכבודה של הציצית • טלית שנקרעה או בלתה

 

* שיעור הוידאו יעלה אי"ה בקרוב. עמכם הסליחה.


•    מעלתו של נח הייתה גדולה כל כך שאף על פי שכל בני דורו חטאו הוא נשאר באמונתו ועוד ניסה להחזיר אותם בתשובה. ולכן התורה משבחת את מעלותיו שהיה צדיק תמים. ובעיקר בעניין המידות ששמר על עצמו לא להשחית מידותיו אעפ"י שכל שאר העולם היו מושחתים.

 

•    הקשת- היא האות שנתנה הקב"ה לעולם שלא יביא עליו חורבן. הקב"ה תמיד מעניש מידה כנגד מידה אך לעיתים יש מי שמנצל זאת לרעה כמו העצה שנתן בלעם לפרעה שיזרוק את הילדים ליאור כיווון שהקב"ה לא יביא יותר מבול.

 

•    מצוות ציצית היא מצווה חשובה מאוד כיוון שהיא מגינה על האדם. וצריך לכוון בקיום מצווה זו לעשות נחת רוח ליצרנו שציוונו להתעטף בה. חובת הטלית היא העטיפה ולא ההנחה עליו לכן כשמברך צריך להתעטף כדבעי כדי שלא תהיה ברכתו לבטלה.

 

•    קדושתה של הטלית היא גדולה ולכן גם טלית שבלתה צריך לשמור על קדושתה ולא ינהג בה מנהג בזיון. אמנם לא כל קרע בטלית או בחוטים- פוסל את הציצית. בשיעור ישנו הסבר של מקרים שונים בעניין זה.

 

 

קול צופייך - פרשת נח - תשנ''ח - הלכות ראש חודש ..
  
קול צופייך - פרשת נח - תשנ''ט - הלכות בורר בשבת
  
קול צופייך - פרשת נח - תש''ס - שומע כעונה והלכות ..
  
קול צופייך - פרשת נח - תשס''א - טעות בתפילה ושאלת ..
  
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ב - הלכות חלב ובישולי ..
  
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ג - הלכות שאלת גשמים, ..
  
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ד - הלכות שאלת גשמים
  
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ה - ר''ח, ברכות השבח
  
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ז - שאלת גשמים
  
קול צופייך - פרשת נח - תשס''ח – מאה ברכות בכל יום
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 429 - נח - כ''ח תשרי תשס''ו - 24.10.05
ציצית ותפילין ויציאת מצרים
  
מה טובו אהליך יעקב | פרשת בלק
  
קול צופייך - פרשת שלח לך תשנ''ט - הלכות שבת כללי
  
קול צופייך - פרשת בלק תשנ''ט - דיני סחיטה בשבת
  
קול צופייך - פרשת נח - תש''ס - שומע כעונה והלכות ..
  
תשעה באב האחרון של הרב
  
איך קושרים ציצית בשבת ?
  
ניסוך המים - אין מים אלא תורה
  
פרשת נח ודור המבול | פרשת נח
  
כשרות בהשגחת הרב זה גם בין אדם לחבירו!
  
סיפור נפלא לראש חודש - אמירת יעלה ויבא
  
הלכות ראש חודש ואמירת יעלה ויבא
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת בחקתי ..
להמשך
קול צופייך - פרשת בהר התשע''ט ..
להמשך
קול צופייך - פרשת אמור ..
להמשך