To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
מנהגי זכר לחורבן - שנת תשנ"ז
כל הדינים של ימי בין המצרים • מנהגי אבלות על חורבן הבית במשך השנה • כל דיני שיור אמה על אמה לא מסויידת - בבית שכור, בבית מדרש, ובבחורי ישיבות בפנימיה • שבירת כוס בחתונה • זכר לחורבן בתכשיטי נשים
י''ב תמוז ה'תשע''ד
 

* לצעירנו שיעור הוידאו אינו שלם, וחסרים ממנו כמה דקות מתחילת השיעור. 

איתכם הסליחה

 

•    הדינים שאנו נוהגים בהם בימי בין המצרים הם דינים פסוקים המובאים בשולחן ערוך, וצריך להמעיט בשמחה בימים אלו. בתחילה היו נוהגים במנהגי אבלות אלו במשך כל השנה אך חז"ל תיקנו שהאבלות תהיה בעיקר בימי בין המצרים.

 

•     ישנם מנהגים שעדיין אנחנו נוהגים בהם זכר לחורבן במשך השנה ואחד מהם הוא שיור אמה על אמה לא מסויידת, בפתח הבית, כזכר לחורבן שאדם יזכור תמיד שכל עוד בית ה' אינו שלם גם ביתו אינו שלם. חיוב זה הוא בכל סוגי הקירות שקיימים בבית אך מספיק שישייר רק בכניסה לביתו.

 

•    בבית שאדם שוכר צריך להשאיר אמה על אמה ואם יש לאדם כמה כניסות לביתו צריך לשייר בכל אחת מהם. המקום אותו משייר יהיה ללא טיט כלל ולא יצייר שם כלום (ואפילו ציור של הכותל וכדו').

 

•    בית כנסת ובית מדרש אינו צריך שיור של אמה על אמה, וסוכה שהיא תשמיש של מצווה אינה צריכה. מי שגר בפנימיה (תלמידי ישיבה, חיילים, בנות אולפנה וכדו' )- צריך לעשות על דעת המרא דאתרא. אמם טוב שילמדו בחדרם תורה ואז יהיה למקום דין של בית כנסת ובית מדרש שפטורים מאמה על אמה.

שבוע שחל בו תשעה באב - דיני תשעת הימים
  
דיני בין המיצרים וסכנת נפשות
  
חמש תעניות - ה'תש''ס
  
צום י''ז בתמוז ובין המצרים - שנת תשנ"ז
  
הלכות ימי ''בין המיצרים'' חלק א' - שנת תשנ''ח
  
הלכות ימי ''בין המיצרים'' חלק ב' - שנת תשנ''ח
  
מראש חודש אב והלכות תשעה באב - שנת תשנ''ז
  
חודש אב, ושבוע שחל בו תשעה באב - שנת תשנ''ח
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 3 לפרשת מטות מסעי כ''ג תמוז תשנ''ז - 28.07.97
ליל תשעה באב - מדרש איכה - במחיצת מרן הרב זצוק''ל ..
  
לעת צרה
  
קול צופייך - פרשת ויחי - תשנ''ט - עשרה בטבת
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ..
  
קול צופייך - פרשת ואתחנן תשנ''ח - ט''ו באב
  
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ז - צום י''ז בתמוז ..
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ז - מראש חודש אב ..
  
קול צופייך - פרשת ואתחנן תשנ''ז - מדרש איכה – ..
  
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ט - י''ז בתמוז ובין ..
  
מדוע השבת לא מברכים את החודש | פרשת ניצבים
  
על רבנים, שידוכים ומספרים
  
רפורמי בשביל הפרנסה
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך