To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
ארכיון שיעורים

כל שיעורי מרן הרב מרדכי אליהו המלאים, מקוטלגים לפי נושאים  
חיפוש במדור זה
       
חודש אב, ושבוע שחל בו תשעה באב - שנת תשנ''ח
מעלת דיבורו של האדם והחובה לעמוד בהבטחותיו ובדיבורו • דברי אבילות שנוהגים בהם מראש חודש אב • רחיצה וכיבוס בימים אלו • אכילת בשר ושתיית יין • דין סעודת מצווה • הבדלה בשבוע שחל בו תשעה באב
י''ב תמוז ה'תשע''ד
 

•    אדם שמוציא הבטחה מפיו צריך לקיים את הבטחתו. גם הורה שהבטיח משהו לילד צריך לקיים את מה שהבטיח. ענין זה מראה על מעלת כוח הדיבור שיש לאדם שאם התחייב דבר צריך לקיימו.

 

•    משנכנס אב ממעטים בשמחה ולכן אף על פי שישנם דברים שנהגנו בהם איסור כבר מי"ז בתמוז - אנחנו מוסיפים עד דברים מראש חודש אב כגון בניה, קניית בגדים ותיקונם וכדו'.

 

•    ישנם דברים שבני אשכנז מחמירים  בהם כבר מראש חודש אב ואנחנו נוהגים בהם רק בשבוע שחל בו תשעה באב כגון רחיצה וכיבוס וכדו'. אמנם באכילת בשר אנחנו נוהגים כבני אשכנז כבר מראש חודש אב.

 

•    בסעודות מצווה שבימים אלה- אם תמיד רגיל לאכול בהם בשר- הדבר מותר (פרט לערב תשעה באב), אך אם לא- לא יאכל. בהבדלה מנהגינו לשתות יין כדרכו אך בני אשכנז נותנים לקטן. בסיום השיעור ישנו פירוט רחב של כל ההלכות שנוהגים בימים אלה.

 

שבוע שחל בו תשעה באב - דיני תשעת הימים
  
דיני בין המיצרים וסכנת נפשות
  
חמש תעניות - ה'תש''ס
  
צום י''ז בתמוז ובין המצרים - שנת תשנ"ז
  
הלכות ימי ''בין המיצרים'' חלק א' - שנת תשנ''ח
  
הלכות ימי ''בין המיצרים'' חלק ב' - שנת תשנ''ח
  
מנהגי זכר לחורבן - שנת תשנ"ז
  
מראש חודש אב והלכות תשעה באב - שנת תשנ''ז
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 52 לפרשת מטות מסעי - כ''ו תמוז תשנ''ח - 07.98 20.
אֵין שְׁכִינָה שׁוֹרָה אֶלָּא מִתּוֹךְ שִׂמְחָה ..
  
ביטחון באחדות ובשמחה - וגאולה רק מה' | פרשת ויחי
  
בימים ההם בזמן הזה - בניסים ובאמונה | פורים
  
ביכורים והאדם - פרשת כי תבוא | פרשת כי תבוא
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ..
  
קול צופייך - פרשת ואתחנן תשנ''ח - ט''ו באב
  
קול צופייך - פרשת ראה תשנ''ט - הלכות בשר בחלב
  
קול צופייך - פרשת פינחס תשנ''ז - צום י''ז בתמוז ..
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ז - מראש חודש אב ..
  
קול צופייך - פרשת דברים תשנ''ט - תשעת הימים ושבוע ..
  
קול צופייך - פרשת עקב - תשנ''ט - ענייני ט''ו באב
  
מדוע השבת לא מברכים את החודש | פרשת ניצבים
  
ארכיון שיעורים לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך