To view this notification widget you need to have JavaScript enabled. This notification widget was easily created with NotifySnack.
 
מרן הראשון לציון
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל
אביהם של ישראל
קול צופייך - שמות | הרב שמואל אליהו שיעור השבועי | פרשת שבוע - שמות
קול צופייך

שיעורים מלאים ועלונים מסודרים לפי פרשיות השבוע מאת מרן הרב זצוק"ל  
   חיפוש בארכיון קול צופיך
קול צופייך - פרשת מטות מסעי - תשס''ו - הלכות נדרים
קדושת דיבור האדם • התרת נדרים ביחיד מומחה • זהירות בנדרים • נדבר בלב • נדר בחלום ולדבר מצווה • הפרת הנדר על ידי פתח וחרטה • נדרי אשתו • הפרשת תרומות ומעשרות במחשבה

 

* שיעור הוידאו יעלה בקרוב אי"ה. עמכם הסליחה.

 

•    להתיר נדר שאדם נדר יכול על ידי אדם יחיד אך צריך להיות מומחה שיודע את דיני נדרים על בוריים. אמנם אדם צריך מעיקרא להיזהר לא לנדור נדרים כיוון שאם לא מקיימם עובר על איסור, אך אם בכל זאת שומר על דיבורו ונודר- הקב"ה מקיים את דיבורו.

 

•    אף על פי שמעלתו של אדם שנודר ומקיים את נדרו היא גדולה - צריך להיזהר לנדור גם נדרים שבדעתו לקיימם. אמנם אדם שנודר לדבר מצווה כגון לסיים מסכת וכדו'- מעלתו גדולה ויכול לנדור כדי לעודד את עצמו ללמוד. 

 

•    כדי שאדם לא ייתפס בנדרים טוב שיאמר לפני כל דבר שרוצה לעשות או להגיד- " בלי נדר " , כך לא יהיה הדבר נחשב לנדר. אם אדם נדר בליבו - צריך לקיים את נדרו. גם אם חולם שנדר- צריך לקיים את נדרו כיוון שהחלומות הם מהרהורי ליבו.

 

•    במקרה שבו אישה נדרה - ההפרה היא על ידי הבעל. דרך הפרת הנדר היא בפתח - דהיינו שהאדם אומר שבמצב אחר לא היה נודר ובחרטה על נדרו. וכשאדם נשאל על נדרו צריך לפרת הנדר.

 

 

קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ז - מנהגי זכר ..
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי תשנ''ח -חודש אב, ..
  
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי תשנ''ט - בן ..
  
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי תש''ס - דיני בין ..
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי - תשס''א - הלכות בין ..
  
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי תשס''ב - בין ..
  
קול צופייך - פרשת מטות - מסעי - תשס''ג - הלכות ..
  
קול צופייך - פרשת מטות-מסעי - תשס''ד - בין ..
  
קול צופייך - פרשת מטות מסעי - תשס''ז – הלכות ..
  
כתוב תגובה
מתוך סדרת שיעורי קול צופייך - שיעור מספר 466 - מטות-מסעי - כ''א תמוז תשס''ו - 17.07.06
מכת ברד - פרעה מכביד את ליבו - פרשת וארא
  
הלכות ומנהגים להתרת נדרים בימים נוראים
  
עלייה לתורה לאדם שאינו משלם את נדרו
  
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ח - מצוות ואמירת ..
  
קול צופייך - פרשת חיי שרה - תשנ''ט - דיני קושר ..
  
האויב האמיתי הוא היצר | פרשת כי תצא
  
קול צופייך - פרשת שופטים תשנ''ח - הלכות נדרים ..
  
קול צופייך - פרשת בלק - תשנ''ז - שיעור פתיחה מעלת ..
  
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ז - עירוב תבשילין
  
קול צופייך - פרשת כי תצא תשנ''ט - הלכות נדרים ..
  
ומה עם לב אלמנה ?
  
אישה עצובה מתפללת
  
קול צופייך לפי נושאים
קול צופייך - פרשת תצוה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת תרומה ..
להמשך
קול צופייך - פרשת משפטים ..
להמשך